Retningslinjer for godtatt bruk av Workplace


Velkommen til Workplace from Meta!
Merk at dette er en annen tjeneste enn forbrukerversjonen av Facebook, og den er beregnet på å brukes av organisasjoner. Det betyr at hvis du bruker tjenesten vår på en arbeidsplass eller på en enhet eller konto utstedt til deg av arbeidsgiveren din eller en annen organisasjon («organisasjonen» din), har denne organisasjonen sannsynligvis sine egne retningslinjer for din bruk av Workplace, og din bruk av tjenesten må være i samsvar med disse retningslinjene. Kontakt organisasjonen din hvis du har spørsmål om retningslinjene den har. Hvis du vil ha mer informasjon om Workplace sine retningslinjer for personvern, kan du se Retningslinjer for personvern for Workplace. Tilgang til Workplace-API-er reguleres av betingelsene for Workplace-plattformen.

Bruke Workplace på en ansvarlig måte
I tillegg til retningslinjene til organisasjonen din har vi også opprettet følgende regler for å bidra til å sikre ansvarlig bruk av tjenestene våre.
Når du bruker Workplace, må du ikke
  • skjule identiteten din, utgi deg for å være en annen eller gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet
  • delta i aktivitet som utnytter, skader eller truer med å skade barn
  • opprette eller vise innhold som er ulovlig, diskriminerende, skadelig, bedragersk, villedende eller ærekrenkende, eller som promoterer eller oppfordrer til vold, lovbrudd, selvskading, spiseforstyrrelser eller narkotikamisbruk
  • bryte loven eller krenke Metas eller noen tredjeparts rettigheter
  • forstyrre den normale funksjonen til Workplace eller andres bruk av Workplace
  • få tilgang til Workplace eller tilhørende innhold eller informasjon gjennom midler som ikke er godkjent av Meta (inkludert gjennom «scraping» eller «crawling»), omgå tilgangskontroller eller på annen måte forsøke å få uautorisert tilgang til Workplace eller tilknyttede systemer, passord eller kontoer
  • dele tilgangstoken for administratorer med eller gi lignende apptilgangstillatelser til tredjeparter som ikke er uttrykkelig godkjent av Meta. Når du bestemmer deg for å gi slik administratortilgang, enten via token eller apptillatelse, til en godkjent tredjepart, kan du gi tredjeparten tilgang til dataene dine eller innholdet ditt bare i den grad som er nødvendig for det formålet som er godkjent av Meta, og som samsvarer med instruksjonene dine. Vi forbeholder oss retten til å begrense slik tredjepartstilgang (f.eks. nullstille tilgangstokenet eller fjerne apptillatelsen) når som helst hvis vi mener at tilgangen har blitt eller vil bli misbrukt.
  • laste opp virus, skadelig programvare eller annen ondsinnet kode, eller gjøre noe som vil kunne skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Workplace eller tilknyttede systemer (for eksempel utføre tjenestenektangrep eller forstyrre sidegjengivelsen eller annen Workplace-funksjonalitet)
Merk også at Workplace ikke er rettet mot barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, har du ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke tjenesten.

Vårt ansvar og din tilbakemelding
Meta kan ta i bruk automatisert teknologi for å oppdage barnepornografi, annet ulovlig eller støtende materiale eller annet materiale vi med rimelig grunn mener kan skade Workplace, brukerne eller tredjeparter.
Vi kan (men er ikke forpliktet til å) fjerne eller begrense tilgangen til noen av dine data eller noe av ditt innhold hvis vi tror at dette bryter med disse retningslinjene for godkjent bruk, kundeavtalen for Workplace i din organisasjon eller gjeldende lover eller forskrifter. Meta vil gi deg eller organisasjonen din rimelig varsel om slik handling med mindre det er forbudt ved lov.
Vi ønsker all tilbakemelding om Workplace velkommen, men merk at vi kan bruke dine kommentarer eller forslag uten forpliktelse eller kompensasjon til deg.

Sist oppdatert: 10. januar 2022