Retningslinjer for godtatt bruk av Workplace


Vær oppmerksom på at Workplace er en separat tjeneste fra Metas Facebook-produkt, og at Workplace utelukkende er tiltenkt å brukes av organisasjoner. Dette betyr at hvis du bruker Workplace på en enhet eller konto som du har fått av arbeidsgiveren din eller en annen organisasjon («organisasjon»), har den organisasjonen sannsynligvis sine egne retningslinjer angående din bruk av Workplace. Din bruk av Workplace må overholde retningslinjene som er beskrevet i retningslinjene for godtatt bruk av Workplace (disse «retningslinjene for godtatt bruk»), samt organisasjonens egne retningslinjer. Kontakt organisasjonen din hvis du har spørsmål om retningslinjene den har. Hvis du vil ha mer informasjon om Workplace sine retningslinjer for personvern, kan du se Retningslinjer for personvern for Workplace. Tilgang til og bruk av Workplace-API-er reguleres av betingelsene for Workplace-plattformen.

Bruke Workplace på en ansvarlig måte
I tillegg til retningslinjene til organisasjonen din bidrar følgende regler til å sikre ansvarlig bruk av Workplace.
Når du bruker Workplace, må du ikke
 • skjule identiteten din, utgi deg for å være en annen eller gi en uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet
 • delta i aktivitet som utnytter, skader eller truer med å skade barn
 • opprette eller vise innhold som er ulovlig, diskriminerende, skadelig, bedragersk, villedende eller ærekrenkende, eller som promoterer eller oppfordrer til vold, lovbrudd, selvskading, spiseforstyrrelser eller narkotikamisbruk
 • bryte loven eller krenke Metas eller noen tredjeparts rettigheter
 • forstyrre den normale funksjonen til Workplace eller andres bruk av Workplace
 • få tilgang til Workplace eller tilhørende innhold eller informasjon gjennom midler som ikke er godkjent av Meta (inkludert gjennom «scraping» eller «crawling»), omgå tilgangskontroller eller på annen måte forsøke å få uautorisert tilgang til Workplace eller tilknyttede systemer, passord eller kontoer
 • dele tilgangstoken for administratorer med eller gi lignende apptilgangstillatelser til tredjeparter som ikke er uttrykkelig godkjent av Meta. Når du bestemmer deg for å gi slik administratortilgang, enten via token eller apptillatelse, til en godkjent tredjepart, kan du gi tredjeparten tilgang til dataene dine eller innholdet ditt bare i den grad som er nødvendig for det formålet som er godkjent av Meta, og som samsvarer med instruksjonene dine. Vi forbeholder oss retten til å begrense slik tredjepartstilgang (f.eks. nullstille tilgangstokenet eller fjerne apptillatelsen) når som helst hvis vi mener at tilgangen har blitt eller vil bli misbrukt.
 • laste opp virus, skadelig programvare eller annen ondsinnet kode, eller gjøre noe som vil kunne skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Workplace eller tilknyttede systemer (for eksempel utføre tjenestenektangrep eller forstyrre sidegjengivelsen eller annen Workplace-funksjonalitet)
Merk også at Workplace ikke er ment å skulle brukes av barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, har du ikke tillatelse til å få tilgang til eller bruke Workplace.

Brudd
Retningslinjene for godtatt bruk utgjør en del av tjenestebetingelsene for Workplace eller en annen avtale du eventuelt har inngått med Meta som regulerer din bruk av Workplace (som henviser til disse retningslinjene for godtatt bruk) (samlet omtalt som «betingelser og retningslinjer»).

Innholdsmoderering av systemadministratorer
Workplace bruker hovedsakelig en systemadministrator-basert tilnærming når det gjelder innholdsmoderering, der innhold kan rapporteres av brukere til organisasjonens systemadministrator for vurdering og håndhevelse mot organisasjonens egne retningslinjer og standarder, i tillegg til betingelsene og retningslinjene. Du kan finne mer informasjon om rapporteringsmekanismene våre som gjelder for Workplace, på de følgende lenkene:

Innholdsmoderering av Meta
Hvis vi fastslår at innhold er i strid med retningslinjene om godtatt bruk, kan vi også iverksette tiltak mot det.

Hvordan håndhever vi retningslinjene våre?
 • Automatisk teknologi
  • Teknologi, blant annet maskinlæring, er en del av innholdsgjennomgangen for Workplace. Teknologien vår kan automatisere avgjørelser på visse områder der det er stor sannsynlighet for at innholdet utgjør brudd, og kan iverksette tiltak mot nye innholdselementer hvis de samsvarer med eller ligner veldig på andre innholdselementer som utgjør brudd.
 • Manuell gjennomgang
  • Når innhold krever ytterligere gjennomgang, kan en person ta en nærmere kikk for å avgjøre hva som skal gjøres videre med innholdet.
Meta kan fjerne eller begrense din (eller din organisasjons) tilgang til Workplace, bestemte funksjoner og/eller noen av dataene eller innholdet ditt hvis vi mener at dataene eller innholdet bryter betingelsene og retningslinjene eller gjeldende lover og forskrifter. Meta gir organisasjonen din varsel om slike tiltak, med mindre det er forbudt ved lov.
Vi ønsker all tilbakemelding om Workplace velkommen, men merk at vi kan bruke dine kommentarer eller forslag uten forpliktelse eller kompensasjon til deg.

Gjelder fra: 1. mars 2024