Om Workplace

Workplace er et verktøy som kobler sammen alle i bedriften din, selv folk som jobber eksternt. Bruk kjente funksjoner som Grupper, Chat, Rom og direktesendt videosending for å få folk til å snakke og jobbe sammen.

Workplace er et kommunikasjonssenter som skaper kontakt mellom alle i organisasjonen din for å bedre samarbeidet og bedriftsresultatet. Workplace tilbyr funksjoner som grupper, søk, profiler, Workplace Chat, nyhetsoppdatering, automatisk oversettelse, direktesendt video med mer. Med Workplace kan du opprette en Workplace-konto som ikke er knyttet til den personlige Facebook-kontoen din.
Var denne informasjonen nyttig?
Workplace-data
Hva er personvernforordningen?
Personvernforordningen (GDPR) er et nytt rammeverk som harmonerer databeskyttelsesregler i hele EU. Den trer i kraft 25. mai 2018 og vil styre hvordan bedrifter i Facebook-familien reguleres. Du kan finne ut mer om Facebooks tilnærming til personvernforordningen her.
Mange av prinsippene bygger på de nåværende databeskyttelsesreglene som er på plass i EU. Men personvernforordningen kommer også med noen nye krav til bedrifter. Personvernforordningen vil gjelde for alle Workplace-kunder med brukere som bor i EU, selv om organisasjonen befinner seg utenfor EU.
Samsvar mellom Workplace og personvernforordningen
Personvernforordningen utvider nåværende databeskyttelseslover, og tilføyer også noen nye krav. De fleste av kravene til personvernforordningen faller på behandlingsansvarlige. Dette er organisasjonen eller parten som bestemmer «formålene med» og «måten» behandling av personlige data foregår på. Workplace Advanced-kunder fungerer som behandlingsansvarlige og utpeker Facebook som databehandler under Workplace-avtalen.
Facebook og Workplace overholder alle databeskyttelseslover som gjelder for oss. Vi vil også tilpasse vår eksisterende praksis i henhold til personvernforordningen der det er aktuelt. Vi er også dedikert til å hjelpe Workplace Advanced-kundene våre med å overholde forpliktelsene sine.
Beskyttelsestiltak og kontraktsforpliktelser
Vi forstår at personvernforordningen krever at Workplace Advanced-kunder engasjerer behandlingsansvarlige med passende beskyttelsestiltak for å sikre riktig beskyttelsesnivå for personlige data.
Vi har samarbeidet med produkt-, design- og utviklingsteam om å sikre at produktene våre samsvarer med reglene i personvernforordningen. Dette inkluderer å sikre at kontraktsforpliktelsene våre lar kunder demonstrere samsvar. Vi oppdaterer avtalene våre så de omfatter forpliktelsene som kreves av databehandlere under personvernforordningen.
Datasikkerhet
Personvernforordningen krever at Workplace Advanced-kunder engasjerer databehandlere som kan tilby et passende sikkerhetsnivå som samsvarer med kravene i den nye forordningen. Sikkerheten til de personlige dataene vi behandler for kundene våre, er av største viktighet for oss. Vi gjennomgår jevnlige sikkerhetskontroller, og Workplace Advanced er ISO 27001-sertifisert.
Vi investerer også i systemer som sørger for at vi kan identifisere trusler mot datasikkerhet når vi behandler data for Workplace Advanced-kunder. Dersom det mot formodning skulle oppstå en relevant situasjon, varsler og hjelper vi kunder. Se her for nærmere informasjon.
Nyttige lenker:
Var denne informasjonen nyttig?
Workplace-kontoen din
Workplace-kontoen er et sted der du kan kommunisere og samarbeide med kollegaene dine, bli medlem av grupper knyttet til teamet ditt eller prosjekter du jobber med, og få nyheter og oppdateringer om bedriften din.
Workplace-kontoen er bare synlig for folk i bedriften din, og er ikke tilknyttet din personlige konto. Det du deler på Workplace-kontoen din kan bare folk i bedriften din se.
Din Facebook-konto
Facebook-kontoen din er personlig. Det er et sted du kan holde kontakten med venner og familie, og dele øyeblikk fra livet ditt.
Tingene du deler på den personlige kontoen din kan bare sees av de du har gitt tillatelse til å se, basert på personverninnstillingene dine på Facebook.
Merk: Arbeidsgiveren din kan ikke få tilgang til din personlige Facebook-konto hvis du bruker Workplace, siden kontoene er atskilt.
Var denne informasjonen nyttig?
Facebook, Inc., for Workplace Advanced, er tilsluttet rammeverket om overføring av personopplysninger fra Europa til USA, og fra Sveits til USA, kalt EU-US Privacy Shield og Sveits-US Privacy Shield, respektivt, som beskrevet i merknaden vår om Privacy Shield og i sertifiseringen vår hos Department of Commerce i USA. Siden vi er tilsluttet EU-US Privacy Shield og Sveits-US Privacy Shield, vil vi løse konflikter vedrørende personopplysninger som dekkes av sertifiseringen vår, via TRUSTe. Hvis du har andre spørsmål om vår overholdelse av et av Privacy Shield-rammeverkene, kan du kontakte oss.
Var denne informasjonen nyttig?
Det finnes en fellesskapsadministrator som administrerer fellesskapet, og bedriften eier og kontrollerer dataene. Fellesskapsadministratoren kan når som helst endre, slette eller eksportere dataene dine.
Merk: Dataene på Workplace lagres globalt på tvers av Facebooks datasentre.
Var denne informasjonen nyttig?