Workplace sine underdatabehandlere


I forbindelse med levering av Workplace-tjenesten har Meta inngått kontrakt med de navngitte enhetene nedenfor som skal fungere som underbehandlere av gjeldende personopplysninger (som definert i databehandlingstillegget til Tjenestebetingelser for Workplace). Denne tabellen er en oversikt over navnene på alle underdatabehandlerne, landet underdatabehandleren befinner seg i samt hvilke aktiviteter hver underdatabehandler skal utføre.

Betingelsene nedenfor inneholder ytterligere informasjon om aktivitetene som leveres:

Med «kundestøtte» menes støtte initiert av en kunde i samsvar med Workplace-avtalen.

Med «datasenter/datalagring» menes drift og vedlikehold av datasentre og utstyr som kan lagre gjeldende personopplysninger.

Med «teknisk støtte» menes tjenester inkludert programvare- og systemutvikling samt vedlikeholdsstøtte. Underdatabehandleren kan kreve begrenset, autorisert tilgang til gjeldende personopplysninger for å, for eksempel, kunne løse tekniske problemer eller fikse feil for kunder.

Med «kontoadministrasjon» menes levering av støttetjenester for kontoadministrering. Underdatabehandlere kan kreve begrenset tilgang til gjeldende personopplysninger for å kunne gi slik støtte.

Meta Platforms Ireland Ltd. Underdatabehandlere

EnhetsnavnAktivitetLand
Meta Platforms, Inc.
Kundestøtte
Teknisk støtte
USA


Meta Platforms, Inc. underdatabehandlerpartnere

EnhetsnavnAktivitetLand
Andale, Inc.
Datasenter/datalagring
USA
Cassin Networks Aps
Datasenter/datalagring
Danmark
Meta France Sarl
Kontoadministrasjon
Frankrike
Meta Operations, LLC
Kundestøtte
Teknisk støtte
USA
Meta Singapore Pte. Ltd.
Kundestøtte
Teknisk støtte
Singapore
Meta UK Limited
Kundestøtte
Teknisk støtte
Kontoadministrasjon
Storbritannia
Greater Kudu LLC
Datasenter/datalagring
USA
Morning Hornet LLC
Datasenter/datalagring
USA
Pinnacle Sweden AB
Datasenter/datalagring
Sverige
Raven Northbrook LLC
Datasenter/datalagring
USA
Runways Information Services Limited
Datasenter/datalagring
Irland
Scout Development LLC
Datasenter/datalagring
USA
Siculus Inc.
Datasenter/datalagring
USA
Sidecat LLC
Datasenter/datalagring
USA
Stadion LLC
Datasenter/datalagring
USA
Starbelt LLC
Datasenter/datalagring
USA
Vitesse, LLC
Datasenter/datalagring
USA
Winner LLC d/b/a Ernst LLC
Datasenter/datalagring
USA


Meta Platforms, Inc. tredjeparts underdatabehandlere

EnhetsnavnAktivitetLand
Hive AB
Privat direktestrømming
USA
Marketo Inc.
Kundebehandling
USA
Salesforce Inc.
Kundebehandling
USA