Workplace Standards retningslinjer for personvern

Med Workplace Standard kan brukere i samme organisasjon eller på samme arbeidsplass («bedrift») eller fellesskap de er del av, samarbeide, dele og oppdage jobbinformasjon mer effektivt. Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan og når informasjonen din innhentes, brukes og deles av Facebook når du, kollegaene dine, forretningsforbindelsene dine eller andre brukere bruker Workplace Standard-plattformen (inkludert Workplace sine nettsteder, apper og tilknyttede nettjenester som har lenker til disse retningslinjene for personvern, samlet omtalt som «tjenestene»). Retningslinjene for personvern gjelder din bruk av tjenestene. Andre Facebook-tjenester styres av egne betingelser.
VIKTIG MERKNAD: Vi tilbyr bedrifter alternativet Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise, som gjør det mulig for bedrifter å ta kontroll over alle Workplace Standard-kontoer som bedriften kan demonstrere eierskap til e-postdomene over («Oppgraderte kontoer») og oppgradere disse kontoene til et nytt fellesskap i Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise. Dette gir bedriften mulighet til å få tilgang til, behandle og slette alle data innsendt eller tidligere levert gjennom tjenestene av oppgraderte brukere, deriblant alle filer, all kommunikasjon, alle grupper og alle Workplace Chat-meldinger.
Hvis du har blitt med i Workplace Standard ved å bruke en e-postadresse, et telefonnummer eller annen innloggingsinformasjon som ikke eies av en bedrift, men har delt innhold i et bedriftsfelleskap (inkludert alle data som har blitt delt i grupper i det aktuelle bedriftsfellesskapet og i Workplace Chat med oppgraderte brukere), vil bedriften, etter oppgradering til et fellesskap i Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise, ha tilgang til og kontroll over alle data innsendt eller levert via tjenestene i bedriftsgruppen eller -fellesskapet. Dette omfatter alle filer og all kommunikasjon som tidligere er delt, og som du kan dele senere med oppgraderte kontoer i bedriftsgruppen eller -fellesskapet, deriblant i Workplace Chat med oppgraderte brukere.
Hvis bedriften velger å oppgradere til Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise, må du kanskje på det tidspunktet godta et nytt sett med betingelser, deriblant nye retningslinjer for personvern og bruk. Se her hvis du vil ha mer informasjon om forskjellene mellom Workplace Standard, Workplace Essential, Workplace Advanced og Workplace Enterprise eller vil oppgradere kontoen. Hvis bedriften velger å oppgradere til Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise, er det denne bedriften, ikke Facebook, som bestemmer hvordan informasjonen kan behandles og brukes i dette Workplace bedriftsfellesskapet. Dette gjelder også informasjon du tidligere har delt på Workplace Standard i bedriftsgruppen eller -felleskapet.
Forsikre deg om at du har alle nødvendige samtykker og tillatelser før du publiserer informasjon om andre brukere av tjenestene eller om bedriften på Workplace.

I. Hva slags informasjon samler vi inn?
Informasjon du og andre oppgir. Vi kan samle inn følgende typer informasjon fra og om deg:
 • innholdet og annen informasjon du oppgir når du bruker tjenestene våre, inkludert når du oppretter en konto, oppretter eller deler innhold og sender meldinger eller kommuniserer med andre. Dette kan være informasjon som finnes i eller handler om innholdet du oppgir, for eksempel datoen en fil er opprettet på. Vi samler også inn informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, for eksempel hvilke typer innhold du ser på eller samhandler med, eller hvor ofte og hvor lenge aktivitetene dine pågår;
 • kontaktinformasjon, deriblant fullstendig navn og e-postadresse og kontaktinformasjon knyttet til andre brukere (deriblant telefonnumre eller e-postadresser) du velger å laste opp, synkronisere eller importere (f.eks. fra den personlige Facebook-kontoen din);
 • stillingstittel, avdelingsinformasjon, rapporteringsstrukturer og annen informasjon relatert til jobben din eller bedriften din;
 • kommunikasjon og informasjon som andre oppgir når de bruker tjenestene. Dette kan inkludere informasjon om deg, som når andre deler eller kommenterer et bilde av deg, sender en melding til deg eller laster opp, synkroniserer eller importerer kontaktinformasjonen din;
 • innholdet i all kommunikasjon på eller gjennom tjenestene;
 • brukerkommunikasjon, tilbakemelding, forslag og ideer sendt til oss, eller annen informasjon du tilveiebringer for oss når du eller bedriften din kontakter eller kommuniserer med oss angående støtte når det gjelder tjenestene;
 • informasjon om personene og gruppene du er knyttet til, og hvordan du samhandler med dem, for eksempel hvem du kommuniserer mest med, eller hvilke grupper du liker å dele ting med; og
 • all annen informasjon du velger å laste opp, dele med andre brukere eller tilveiebringe for oss direkte gjennom tjenestene.
Informasjon vi samler inn fra selskaper i Facebook-familien og andre Facebook-tjenester.
Vi kan motta informasjon om deg fra andre Facebook-tjenester du velger å bruke, for eksempel den personlige Facebook-kontoen din, og fra andre selskaper som eies eller drives av Facebook, i samsvar med gjeldende betingelser og retningslinjer for personvern. Vi kan bruke denne informasjonen for de formålene som er beskrevet under «Hvordan bruker vi denne informasjonen?» i disse retningslinjene for personvern. Finn ut mer om disse Facebook-selskapene og deres retningslinjer for personvern, i tillegg til Facebooks retningslinjer for data.
Informasjon fra tredjepartspartnere. Vi kan også motta informasjon fra tredjepartsleverandører om deg og dine aktiviteter på og utenfor Workplace, for eksempel informasjon fra en leverandør som vi tilbyr tjenester i samarbeid med.
Enhetsinformasjon/-posisjon.Vi kan samle inn informasjon fra eller om datamaskiner, telefoner eller andre enheter der du installerer eller bruker tjenestene våre, herunder, men ikke begrenset til, enhetsposisjoner (deriblant bestemte geografiske steder), for eksempel via GPS, Bluetooth eller WiFi-signaler. Vi kan knytte sammen informasjonen vi samler fra de forskjellige enhetene dine, for å kunne tilby enhetlige tjenester på tvers av enhetene dine.
Data som gjelder logging og informasjonskapsler. Vi innhenter automatisk en viss informasjon fra nettleseren din eller operativsystemet ditt gjennom tjenestene, for eksempel IP-adressen din og andre nettleser- eller enhetsidentifikatorer, nettlesertype, operativsystem, krasjdata, Internett-leverandør, sider du besøker før og etter du bruker tjenestene, dato og klokkeslett for besøket, informasjon om deg og aktivitetene og handlingene dine (for eksempel lenkene du klikker på, og sidene du åpner) på tjenestene, samt annen standard serverlogginformasjon («data som gjelder logging og informasjonskapsler»).
Vi kan angi eller logge data lagret i informasjonskapsler eller lokale lagringsobjekter, for å samle inn denne informasjonen automatisk. Du kan finne ut mer om vår bruk av informasjonskapsler og relaterte teknologier, deriblant formålene vi bruker dem til, ved å lese våre retningslinjer for informasjonskapsler. Ved å bruke tjenestene samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier, som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.
Det kan hende at nettleseren eller enheten du bruker, har egne innstillinger for slik teknologi. Hvis du vil ha mer informasjon om hvorvidt disse innstillingene er tilgjengelige, hva de gjør, og hvordan de fungerer, går du til hjelpen for nettleseren eller enheten. Det kan hende vi ikke gjenkjenner eller responderer på nettleser- eller enhetssignaler knyttet til sporing, og enkelte innstillinger kan forstyrre din bruk av funksjoner vi tilbyr. I tillegg gjelder innstillingene som tilbys av en nettleser eller enhet, ofte bare en bestemt nettleser eller enhet.

II. Hvordan bruker vi informasjonen vi samler inn?
Facebook bruker informasjonen vi samler inn, til å levere, utvikle, forbedre og tjene penger på tjenestene, i tillegg til Facebook-tjenestene og tjenestene som leveres av Facebook-selskapene. Eksempler på slik bruk omfatter følgende:
 • kommunisere med brukerne angående deres bruk av tjenestene;
 • forbedre og fremme sikkerheten og integriteten til tjenestene for deg og andre brukere;
 • drive, vedlikeholde og forbedre systemene og infrastrukturen som leverer tjenestene og andre Facebook-tjenester (merk at vi bruker de samme systemene og den samme infrastrukturen til å støtte tjenestene og Facebook-tjenestene). Vi kan for eksempel bruke krasjlogger fra din bruk av tjenestene til å identifisere og rette opp feil som også kan være til stede i Facebooks tjenester;
 • tilpasse brukeropplevelsene dine som en del av vår levering av tjenestene, inkludert presentere innhold, kommunikasjon eller emner (f.eks. betalt innhold) som du kan være interessert i, eller som er populære i bedriftsfellesskapet ditt;
 • utvikle nye verktøy, produkter eller tjenester vi kan lansere, som kan utvikle og berike brukeropplevelsen din over tid;
 • sende deg markedsføringsmeldinger, kommunisere med deg om tjenestene våre og informere deg om retningslinjene og betingelsene våre. Vi bruker også informasjonen din til å svare deg når du kontakter oss;
 • knytte sammen aktivitet på tjenestene våre og Facebook-tjenestene på ulike enheter som drives eller brukes av samme person, for å forbedre tjenestene og andre Facebook-tjenester vil tilbyr; og
 • gjennomføre data- og systemanalyser, inkludert undersøkelser for å forbedre tjenestene og Facebook-tjenestene.

III. Hvordan blir denne informasjonen delt?
Vi deler informasjon vi samler inn, i følgende omstendigheter:
 • med fellesskapet når du velger å dele og kommunisere gjennom tjenestene. Du kan kanskje velge publikummet du vil dele innhold med, for eksempel når du deler innhold i en gruppe, eller når du bruker Workplace Chat;
 • med bedriften i situasjoner der bedriften tar kontroll over Workplace-fellesskapet, som beskrevet over og i Workplace Standards betingelser. I slike tilfeller har bedriften ansvar for måten informasjonen brukes på;
 • med tredjepartsleverandører som kan hjelpe til med å levere tjenestene eller deler av tjenestene;
 • med Facebook-selskapene til de formålene som er beskrevet ovenfor;
 • med apper, nettsteder eller andre tjenester fra tredjeparter som du kan koble til gjennom tjenestene;
 • i forbindelse med en betydelig bedriftstransaksjon, for eksempel salg av tjenestene våre, fusjon, konsolidering, salg av aktiva eller, selv om dette er svært usannsynlig, konkurs eller insolvens, eller hvis eierskapet eller kontrollen over alle eller deler av våre tjenester eller deres aktiva endres, kan vi overføre informasjonen din til den nye eieren;
 • for å bekrefte kontoer og aktivitet og til å fremme trygghet og sikkerhet i og utenfor tjenestene våre og Facebook-tjenestene, f.eks. ved å undersøke mistenkelig aktivitet eller brudd på betingelsene eller retningslinjene våre; og
 • på annen måte etter anvisning eller godkjenning fra deg.
Vi kan også dele informasjonen vi samler inn, med tredjepartsleverandører og kunder som hjelper oss med å levere og forbedre tjenestene våre eller andre Facebook-tjenester, eller som bruker våre annonser eller relaterte produkter, slik at vil kan tilby deg Workplace Standard som en gratis tjeneste. Vi deler ikke informasjon som identifiserer deg personlig (dvs. informasjon som navn eller e-postadresse, som kan brukes til å kontakte deg eller identifiserer hvem du er) med annonse-, måle- eller analysepartnerne våre uten din tillatelse. Informasjonen vi formidler til disse partnerne, kan være informasjon om rekkevidden og effektiviteten til annonsene deres, som ikke identifiserer deg personlig, eller informasjon vi har samlet opp på en slik måte at den ikke identifiserer deg personlig.
Juridiske forespørsler. Vi kan bruke, ta vare på og dele informasjonen din som svar på en juridisk forespørsel (for eksempel en ransakingsordre, rettskjennelse eller stevning) hvis vi i god tro mener at loven pålegger oss å gjøre dette. Det kan innebære å respondere på juridiske forespørsler når vi i god tro mener at responsen kreves av loven i den jurisdiksjonen, berører brukere i den jurisdiksjonen og er i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder. Vi kan også ta i bruk, oppbevare og dele informasjon når vi har grunn til å anta at det er nødvendig for å oppdage, forebygge og iverksette tiltak mot svindel og annen ulovlig aktivitet, beskytte oss selv, deg og andre, også som en del av etterforskning, eller forhindre dødsfall eller personskader. Vi kan for eksempel formidle informasjon om påliteligheten til kontoen din til tredjepartsleverandører. Dette kan gjøres for å forhindre svindel og misbruk i og utenfor tjenestene våre og andre Facebook-tjenester. Informasjon som vi mottar om deg, kan brukes, behandles og beholdes lenger når den er gjenstand for en juridisk forespørsel eller forpliktelse, blir gransket av offentlige myndigheter eller granskes med henblikk på mulige brudd på våre betingelser eller retningslinjer, eller av andre årsaker for å forebygge skade. Vi kan også beholde informasjon om kontoer som er deaktivert på grunn av brudd på betingelsene våre, i minst ett år for å forhindre gjentatt misbruk eller andre brudd på retningslinjene våre.
Akkumulerte eller anonymiserte data. Vi kan også utlevere informasjon som har blitt akkumulert, eller som på annen måte ikke personlig identifiserer deg, til tredjeparter og tilknyttede selskaper som kan, blant andre formål, bruke informasjonen til analyseformål og til å finne trender for å forbedre og levere produktene og tjenestene våre og produktene og tjenestene som leveres av Facebook-selskapene.

IV. Hva er vårt rettslige grunnlag for å behandle data?
Vi samler inn, bruker og deler dataene vi har, på måtene beskrevet over:
 • for å oppfylle våre betingelser;
 • som nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser; og
 • som nødvendig for våre (eller andres) legitime interesser, inkludert våre interesser i å levere en innovativ, personlig tilpasset, trygg og lønnsom tjeneste til våre brukere og partnere, med mindre disse interessene overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger.

V. Hvordan kan du utøve dine rettigheter i henhold til personvernforordningen?
I henhold til personvernforordningen har du rett til å få tilgang til, rette, portere og slette dataene dine, så vel som rett til å begrense og klage på bestemte typer behandling av dataene dine. Dette omfatter følgende:
 • der du har godtatt direkte markedsføring, retten til å gjøre innvending mot vår behandling av dine data for dette formålet, som du kan utøve ved å bruke «avslutt abonnement»-lenken i slikt markedsføringsmateriale; og
 • retten til å gjøre innvending mot vår behandling av dine data hvor vi forfølger våre eller en tredjeparts legitime interesser, som du når som kan utøve ved å be oss om å slette kontoen din.

VI. Bevaring av data, deaktivering av konto og sletting av konto
Vi oppbevarer data til de ikke lenger er nødvendige for å levere våre tjenester, eller til kontoen din er slettet – avhengig av hva som måtte komme først. Dette bestemmes fra sak til sak og avhenger av blant annet arten av dataene, hvorfor de er hentet inn og behandlet, og relevante juridiske eller driftsmessige bevaringsbehov.
Du kan når som helst slette kontoen din. Hvis du sletter kontoen din, sletter vi ting du har publisert. Hvis du ikke vil slette kontoen, men du vil slutte å bruke Workplace Standard midlertidig, kan du i stedet velge å deaktivere kontoen din. Klikk her for å finne ut mer om hvordan du sletter kontoen din, og klikk her for å finne ut mer om hvordan du deaktiverer en konto. Det kan ta opptil 90 dager å slette data som er lagret i sikkerhetskopisystemer. Informasjonen din er ikke tilgjengelig på Workplace i løpet av denne perioden.

VII. Hvordan får du tilgang til og endrer informasjonen vi har lagret om deg?
Du finner verktøy for administrasjon, tilgang og portering av dataene dine i de generelle kontoinnstillingene for Workplace.
Du får tilgang til, retter eller sletter informasjon som du har lastet opp til tjenestene, ved hjelp av verktøyene i tjenestene fra oss (du kan for eksempel redigere profilinformasjonen din via aktivitetsloggen eller laste ned og portere informasjonen via verktøyet Last ned informasjonen din som er tilgjengelig i kontoinnstillingene). Endringer du gjør av informasjonen din på tjenestene, trer i kraft umiddelbart på fellesskapet ditt, men dataene beholdes av Facebook i sikkerhetskopier i en kommersielt rimelig periode.

VIII. Sikkerhet
Vi bruker informasjonen vi har, til å bekrefte kontoer og aktivitet og til å fremme trygghet og sikkerhet i og utenfor tjenestene våre, f.eks. ved å undersøke mistenkelig aktivitet eller brudd på betingelsene eller retningslinjene våre. Vi arbeider hardt med å beskytte kontoen din ved hjelp av teknikere, automatiserte systemer og avansert teknologi, som kryptering og maskinlæring. Vi kan for eksempel ta i bruk automatisert teknologi for å oppdage støtende atferd og innhold, for eksempel barnepornografi, som kan skade tjenestene våre, deg, andre brukere eller andre. Noen sider ved tjenestene kan inneholde lenker til innhold som vedlikeholdes av tredjeparter som vi ikke har kontroll over. Vi er ikke ansvarlige for personvernpraksisen til disse tredjepartene, og vi anbefaler at du leser retningslinjene for personvern for hvert nettsted du besøker.

IX. Hvordan de globale tjenestene våre drives
Gjennom leveringen av tjenestene til deg og gjennom bruk av tjenesteleverandørene som det vises til i disse retningslinjene for personvern, forstår du at vi kan lagre eller behandle informasjon på ulike steder rundt om i verden. Informasjon som samles inn innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), kan overføres til land utenfor EØS for formålene som er beskrevet i disse retningslinjene. Vi anvender standard kontraktsklausuler godkjent av EU-kommisjonen og følger EU-kommisjonens tilstrekkelighetsbeslutninger om visse land, der disse gjelder, for dataoverføringer fra EØS til USA og andre land.

X. Hvordan varsler vi deg om endringer i disse retningslinjene?
Vi kan fra tid til annen oppdatere disse retningslinjene for personvern. Når vi oppdaterer retningslinjene for personvern, gir vi tilstrekkelig varsel til deg, endrer datoen etter «Gjelder fra» ovenfor og publiserer de nye retningslinjene for personvern.

XI. Slik kontakter du Facebook med spørsmål
Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene for personvern, eller du vil finne ut mer om Workplace, kan du kontakte oss på nettet eller via post til:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (hvis du bor utenfor EU)
ELLER
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (hvis du bor innenfor EU).
Du kan også kontakte datatilsynsansvarlig hos Facebook Ireland Ltd.
Facebook Ireland Ltd. er regulert i Irland av Irish Data Protection Commissioner.

Sist oppdatert: 2. september 2019

Personvernerklæring for innbyggere i California Dato for siste revidering: 1. juli 2020)

Denne personvernmerknaden for California («merknaden») gjelder for innbyggere i California og er et supplement til de ovenstående retningslinjer for personvern for Workplace Standard. Den redegjør hvordan vi innhenter, bruker og deler den personlige informasjonen din, samt hvordan du utøver rettighetene dine i henhold til California Consumer Privacy Act («CCPA»).
Når vi sier «personlig informasjon» i denne merknaden, mener vi informasjon som identifiserer, relaterer til, beskriver, med rimelighet kan assosieres med, eller være knyttet til deg, både direkte og indirekte. Personlig informasjon omfatter ikke informasjon som er samlet eller informasjon som ikke på rimelig måte kan knyttes til deg.

Slik samler vi inn, bruker og deler vi personlig informasjon
For å tilby Workplace Standard-plattform (som inkluderer Workplace-nettsteder, apper og relaterte nettjenester, altså «tjenestene»), må vi behandle informasjon om deg, inkludert personlig informasjon. Med forbehold om begrensningene vi beskriver ovenfor i personvernerklæringen for Workplace Standard, kan vi dele din personlige informasjon for bedriftsformål, med strenge begrensninger for hvordan partnerne våre kan bruke og vise dataene, i henhold til ønskene dine, eller på andre måter i samsvar med CCPA. Vi selger ikke noe av informasjonen om deg til noen, og vi kommer aldri til å gjøre det.
Den greieste måten å finne ut hva slags informasjon vi innhenter og hvordan vi bruker den, er å lese personvernerklæringen for Workplace Standard. Her er et sammendrag av de CCPA-relaterte kategoriene med personlig informasjon vi kan ha innhentet om deg de siste 12 månedene, avhengig av hvordan du bruker tjenestene, samt hvordan vi bruker informasjonen og hvem vi eventuelt har delt den med

Kategorier med personlig informasjon vi samler inn kan omfatte:Her følger eksempler på hvordan personlig informasjon brukes:Parter som hver kategori av personlig informasjon kan deles med, omfatter blant annet:
 • identifikatorer;
 • informasjon om Internett eller annen elektronisk nettverksaktivitet;
 • stedsrelatert informasjon, inkludert presis enhetsplassering hvis du velger å tillate oss å innsamle den;
 • audio- eller visuell informasjon, inkludert bilder hvis du eller andre velger å oppgi det;
 • profesjonell informasjon eller ansattinformasjon, hvis du velger å oppgi det; og
 • informasjon hentet fra annen Personlig Informasjon om deg, som kan inkludere dine preferanser, interesser og annen informasjon som brukes til å personalisere opplevelsen din.
 • Tilbud, personalisering og forbedring av Tjenestene;
 • sende deg markedsføring;
 • fremming av trygghet, integritet og sikkerhet; og
 • kommunikasjon med deg.
 • Fellesskapet du velger å dele og kommunisere med gjennom tjenestene;
 • en bedrift som tar kontroll over Workplace-fellesskapet, som beskrevet i Workplace Standards betingelser;
 • folk og kontoer som andre deler (eller deler på nytt) innhold om deg med;
 • partnere, inkludert partnere som bruker analysetjenestene våre, annonsører, målingspartnere, partnere som tilbyr goder og tjenester i Tjenestene våre, leverandører og tjenesteleverandører;
 • apper, nettsteder eller andre tjenester fra tredjeparter som du kan koble til gjennom tjenestene;
 • nye eiere ved eierskifte eller kontroll over alle eller deler av våre Tjenester eller deres eiendelsendringer;
 • politi eller andre tredjeparter i forbindelse med juridiske anmodninger; og

Du kan finne ut mer om hvordan vi behandler informasjon, inkludert andre typer personlig informasjon vi innhenter, ved å gå tilbake til personvernerklæringen for Workplace Standard.

Kilder til personlig informasjon
Vi mottar personlig informasjon via informasjonen som du eller andre oppgir, fra enheten(e) din(e) og partnerne våre. Kildekategoriene vi har innhentet eller mottatt personlig informasjon fra, omfatter følgende:
 • Du: Vi samler inn innhold og annen informasjon du oppgir når du bruker tjenestene våre, inkludert når du oppretter en konto, oppretter eller deler innhold og sender meldinger eller kommuniserer med andre. Dette kan være informasjon som finnes i eller handler om innholdet du oppgir, for eksempel datoen en fil er opprettet på. Vi samler også inn informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre, som f.eks. hvilke typer innhold du viser eller samhandler med, eller hvor ofte og hvor lenge aktivitetene dine pågår. Vi samler også inn informasjon om personene og gruppene du er knyttet til, og hvordan du samhandler med dem, som f.eks. hvem du kommuniserer mest med, eller hvilke grupper du liker å dele ting med.
 • Andre personer: Vi kan også motta kommunikasjon og informasjon som andre oppgir når de bruker tjenestene. Dette kan omfatte informasjon om deg, som f.eks. når andre deler eller kommenterer et bilde av deg, sender deg en melding eller laster opp, synkroniserer eller importerer kontaktinformasjonen din.
 • Enheten(e) din(e): Vi kan samle inn informasjon fra eller om enhetene du bruker til å installere eller få tilgang til tjenestene våre. Vi kan knytte sammen informasjonen vi samler fra de forskjellige enhetene dine, for å kunne tilby enhetlige tjenester på tvers av enhetene dine.
 • Facebook-selskaper: Vi kan motta informasjon fra andre Facebook-selskaper (inkludert WhatsApp og Oculus) for bedriftsformål for å hjelpe oss å gi deg en innovativ, relevant, konsekvent og trygg opplevelse på alle Facebook-selskapenes produkter. Vi behandler også informasjon om deg på tvers av Facebook-selskapene for disse formålene, som tillatt i henhold til gjeldende lov, og i samsvar med deres vilkår og retningslinjer.
 • Partnere: Vi kan også motta informasjon fra partnerne våre om deg og dine aktiviteter på og utenfor Workplace, for eksempel informasjon fra en leverandør som vi tilbyr tjenester i samarbeid med.

Hvordan kan du utøve dine rettigheter i henhold til personvernforordningen?
Du har følgende rettigheter under CCPA:
 • Rett til å vite: Du har rett til å be om at vi gir deg den personlige informasjonen vi samler inn, bruker eller viser, og informasjon om vår datapraksis;
 • Rett til å be oss om å slette: Du har rett til å be om at vi sletter din personlige informasjon som vi har samlet inn fra deg;
 • Rett til ikke-diskriminering: Vi vil ikke hindre deg i å utøve noen av disse rettighetene.
Trykk her for å utøve rettighetene du har til å få vite hva slags informasjon som innhentes og brukes eller be om sletting.
Vær oppmerksom på at for å beskytte informasjonen din og integriteten til Tjenestene våre, kan det hende at vi må bekrefte identiteten din før vi kan behandle forespørselen. I noen tilfeller kan det hende vi må samle inn ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din, for eksempel ved hjelp av en ID som er utstedt av myndighetene.
I henhold til CCPA kan du utøve disse rettighetene selv, eller du kan utpeke en autorisert aktør du vil skal levere forespørslene på dine vegne. I de fleste tilfeller vil vi forenkle forespørselen din gjennom automatiserte verktøy som er tilgjengelige via den passordbeskyttede kontoen din

Ta kontakt for mer informasjon.
Kontakt oss hvis du har ytterligere spørsmål om denne merknaden eller hvordan du kan utøve rettighetene du har i henhold til CCPA.