Opprette en kampanje på Workplace

Hjelpesider for datamaskin
Hjelp for iPad-app
Administratorer med relevante tillatelser kan opprette kampanjer på Workplace.
Du kan opprette en kampanje for å vise målinger for utvalgte innlegg og kampanjer.

Opprette en kampanje

Slik oppretter du en kampanje:
  1. Klikk på Admin Panel Administrasjonspanel på menyen til venstre på Workplace.
  2. Velg Kampanjer.
  3. Klikk på Opprett kampanje øverst til høyre, legg til et navn for kampanjen og klikk på Opprett.

Legge til innlegg i kampanjen

Du kan legge til ethvert publiserte gruppeinnlegg som du har tillatelse til å se, i en kampanje. Hvis et innlegg du ikke har tillatelse til å se, blir lagt til i en kampanje, har du fortsatt tilgang til de rapporterte dataene, men du kan ikke se forhåndsvisningen av innlegget i delen Innlegg i denne kampanjen.
Slik legger du til innlegg i en kampanje:
  1. Velg kampanjen du vil legge til innlegg i.
  2. Klikk på Legg til innlegg.
  3. Skriv inn URL-adressen eller ID-en til innlegget, og klikk på Legg til.
Du kan legge til opptil 100 innlegg i en kampanje. Du kan også legge til et innlegg i en kampanje ved å klikke på til høyre for innlegget og velge Legg til innlegg i en kampanje. Du kan deretter legge til innlegget i en eksisterende kampanje, eller opprette en ny kampanje med innlegget.
Når kampanjen er konfigurert med innleggene du vil spore, kan du velge mellom to alternativer for rapportering:
  • Personer – dette er personbasert rapportering, som ser på antall personer som har sett, kommentert eller reagert på minst ett innlegg i kampanjen.
  • Engasjement – dette er handlingsbasert rapportering, som summerer Sett av, Kommentarer og Reaksjoner for hvert innlegg i en kampanje.

Hvilke målinger blir vist?

Ikke alle målinger vises for kampanjer som inneholder ett eller flere innlegg som ble publisert før 9. april 2020. Hvis kampanjen inneholder ett eller flere innlegg fra før 15. november 2019, blir kun to datasett vist:
  • Forbruk over tid
  • Kampanjeoppfatning over tid
Hvis kampanjen inneholder ett eller flere innlegg som ble publisert mellom 16. november 2019 og 8. april 2020, blir ingen Antall personer vist.

Var dette til hjelp?

Ja
Nei