Innsikt og data

Workplace-innsikt hjelper deg med å spore og måle bruk av Workplace i organisasjonen din. Finn ut mer om sporing av kontakter, innlegg, engasjement og grupper.

Denne artikkelen gjelder bare for administratorer som bruker Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Innsikt i Administrasjonspanel inneholder verktøy for å spore og måle organisasjonens bruk av Workplace. Innsikt kan brukes til å følge med på ansattes påmeldinger, tendenser innen grupper og aktivitet på innleggsnivå.
Innsikt består av fem forskjellige faner:
 • Folk– spor hvor aktiv organisasjonen din er på Workplace.
 • Innhold – se hvor mye innhold organisasjonen din oppretter, og hvor mange som aktivt bidrar.
 • Grupper – spor gruppeoppretting og -aktivitet.
 • Innlegg – mål likerklikk, kommentarer og visninger for et innlegg.
 • Tilkoblinger – identifiser hvor samarbeidet foregår på Workplace.
Systemadministratorer kan se og bruke Innsikt, og de kan gi tillatelser til andre som en del av en egendefinert administratorrolle.
Var denne informasjonen nyttig?
Systemadministratorer kan opprette egendefinerte administratorroller for å gi brukere tilgang til forskjellige faner i Innsikt.
Når du har opprettet en egendefinert administratorrolle, kan du gi dem tilgang til de følgende frittstående tillatelsene:
 • Se aktivitetstatistikk – disse brukerne får tilgang til alle fanene i Innsikt.
 • Se innleggsstatistikk og administrere kampanjer – når disse brukerne klikker på administrasjonspanelet, kan de få tilgang til Innlegg til venstre på Workplace.
For Innlegg kan du måle og spore data fra 15. november 2019. For alle andre faner gjelder dette fra 18. august 2019.
Merk: Innsikt blir utvidet til 2-års historikk. Data eldre enn 2 år blir slettet.
Var denne informasjonen nyttig?
Eksportere data
Slik eksporterer du data om personer eller grupper i Workplace-fellesskapet ditt:
 1. Gå til Administrasjonspanel øverst til venstre i Workplace-profilen din.
 2. Klikk på Innsikt.
 3. Bla nedover, og klikk på Eksporter for Folk eller Grupper. Workplace sender deg da en e-post med en lenke for å laste ned CSV-filen.
Merk: Du kan også be om data fra Administrasjonspanel ved å gå til Folk-fanen, klikke på øverst på siden og velge Eksporter ansattinformasjon. For data om grupper: Gå til Administrasjonspanel, klikk på Grupper, klikk på og velg Eksporter gruppeinformasjon.

Administrere masseimport og -eksport
Fra dashbordet kan administratorer sjekke sanntidsstatusen for masseimport og -eksport av personer.
Slik får du tilgang til dashbordet:
 1. Gå til administrasjonspanelet og velg Personer.
 2. Velg kategorien import/eksport for å se filer som tidligere har blitt masseimportert eller -eksportert til Workplace.
 3. Du kan også sjekke statusen for masseimport og -eksport og se oppgavene som har blitt forespurt de siste 30 dagene.
Administratorer kan i tillegg laste ned flere oppgaver samtidig, som genererer en fil når de er fullført. Filene er tilgjengelig for nedlasting i 4 dager.

Eksportering av detaljer om gruppemedlem
Administratorer kan eksportere medlemmer fra bestemte Workplace-grupper fra administrasjonspanelet.
Slik eksporterer du data om et medlem i en bestemt gruppe:
 1. Gå til administrasjonspanelet og velg Grupper.
 2. Finn gruppen, klikk på , og velg Eksporter medlemmer.
 3. Du mottar en e-post med detaljer om gruppens medlemskap.
Dataen blir levert til administratoren som en lenke på e-post. Den er tilgjengelig i fire dager for brukeren eller andre administratorer i bedriften som har Administrer grupper-tillatelse.
All data følger de standard retningslinjene for personvern, men administratorer kan ikke se e-postadressene eller avdelingene til brukere fra andre bedrifter hvis eksportgruppen er en Flerbedriftsgruppe.
Var denne informasjonen nyttig?
Slik lar du brukerne laste ned sine egne Workplace-data:
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre på Workplace.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. Klikk på ved siden av Nedlasting av personlig informasjon.
 4. Velg Slå på, og klikk på Lagre.
Merk: Når funksjonen er aktivert, kan brukerne laste ned en kopi av Workplace-dataene sine. Finn ut mer om hvordan du laster ned dataene dine. I henhold til betingelsene våre vil de ikke kunne slette dataene sine med dette verktøyet. Du kan se hvem som har valgt å laste ned dataene sine, i sikkerhetsundersøkelsesloggene dine.
Systemadministratorer kan laste ned dataene sine fra Workplace-API-et ved bruk av en egendefinert integrering.
Var denne informasjonen nyttig?
Databeskyttelse
En behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvorfor og hvordan personlige data på Workplace skal behandles. Behandlingsansvarlige implementere samsvarstiltak i henhold til GDPR for å dekke hvordan personlige data samles inn, hva de brukes til, og hvor lenge de bevares. De må også sørge for at folk har tilgang til sine egne data.
Systemadministratorer administrerer Workplace-området sitt som behandlingsansvarlig.
Systemadministratorer kan også opprette ytterligere administratorroller for å hjelpe med å opprettholde sin Workplace-instans.
Finn ut mer om systemadministratorer og egendefinerte administratorer her. Du finner mer informasjon om Workplace og GDPR her.
Var denne informasjonen nyttig?
GDPR gjelder alle i EU, så den gjelder alle bedrifter og organisasjoner som har EU-borgere som en del av bedriften eller organisasjonen. GDPR gjelder også alle bedrifter som behandler personopplysninger om folk som bor i EU, uavhengig av hvor bedriften befinner seg.
Workplace tilbyr bedriftens administratorer effektive verktøy, logger og retningslinjer som beskytter fellesskapet ditt, i tillegg til tekniske verktøy for å endre, slette eller hente dataene dine når som helst. Workplace overholder alle databeskyttelseslover som gjelder for oss. Du kan finne mer informasjon om GDPR her.
Var denne informasjonen nyttig?
Flerbedriftsgrupper befinner seg utenfor alle instanser. Underlagt gjeldende lokale lover kan medlemmer av flerbedriftsgrupper samtykke i eierskap til data i flerbedriftsgruppen. Brukere kan fjerne seg fra en flerbedriftsgruppe, men dataene deres blir værende i flerbedriftsgruppen med mindre de sletter kontoen sin. Finn ut mer om flerbedriftsgrupper.
Var denne informasjonen nyttig?
En persons rettighet til å bli glemt er ikke et nytt konsept i personvernforordningen. Det kreves for øyeblikket under eksisterende databeskyttelseslovgivning. En bruker har når som helst rett til å be behandlingsansvarlig om å slette de personlige dataene sine, en rettighet som nå står beskrevet i artikkel 17 i personvernforordningen. Det er opp til behandlingsansvarlig å forstå hvilke grunnlag de har for å fortsette å behandle slike data (hvis noen) etter denne forespørselen. Administratorer kan be om å slette kontoen til en bruker når som helst. Dette sletter den personlige informasjonen om brukeren i Workplace. Det inkluderer også profilen til brukeren og alt innholdet som er publisert og alle kommentarer.
Var denne informasjonen nyttig?
Hvis den ansatte er administrator for en flerbedriftsgruppe, kan bedriften din se dataene for gruppen via API-et for grafer eller Administrasjonspanel.
via API-et for grafer:
Representasjonstoken er nødvendig ved lesing av informasjon fra flerbedriftsgrupper. Representasjonstokenet må genereres for et medlem av flerbedriftsgruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan se flerbedriftsgrupper hvis en eller flere av deres ansatte er medlem av gruppen.
via Administrasjonspanel:
 • Bedriftsadministratorer kan se flerbedriftsgrupper hvis en eller flere av deres ansatte er medlem av gruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan gjøre seg selv til administratorer av flerbedriftsgrupper.
Hvis den ansatte er medlem av en flerbedriftsgruppe, kan bedriften din se dataene i gruppen via API-et for grafer eller administrasjonspanelet.
via API-et for grafer:
 • Bedriftsadministratorer kan lese alt innhold i flerbedriftsgruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan slette innhold som er opprettet av deres ansatte i flerbedriftsgruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan se flerbedriftsgrupper hvis en eller flere av deres ansatte er medlem av gruppen.
via Administrasjonspanel:
 • Bedriftsadministratorer kan se flerbedriftsgrupper hvis en eller flere av deres ansatte er medlem av gruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan be om å bli medlem av en flerbedriftsgruppe med medlemmer fra fellesskapet deres.
Var denne informasjonen nyttig?
Kampanjer
Du kan opprette en kampanje for å vise målinger for utvalgte innlegg og kampanjer.
Opprett en kampanje
Slik oppretter du en kampanje:
 1. Klikk på Administrasjonspanel på den venstre menyen i Nyhetsoppdatering.
 2. Velg Kampanjer.
 3. Klikk på + Opprett kampanje øverst til høyre, legg til et navn for kampanjen og klikk på Opprett.
Legge til innlegg i kampanjen
Du kan legge til ethvert publisert gruppeinnlegg som du har tillatelse til å se, i en kampanje. Hvis et innlegg du ikke har tillatelse til å se blir lagt til i en kampanje, har du fortsatt tilgang til de rapporterte dataene, men du vil ikke kunne se forhåndsvisningen av innlegget i delen Innlegg i denne kampanjen.
Slik legger du til innlegg i en kampanje:
 1. Velg kampanjen du vil legge til innlegg i.
 2. Klikk på + Legg til innlegg.
 3. Skriv inn URL-adressen eller ID-en til innlegget og klikk på Legg til.
Du kan legge til opptil 50 innlegg i en kampanje. Du kan også legge til et innlegg i en kampanje ved å klikke på til høyre for innlegget og velge Legg til innlegg i en kampanje. Du kan deretter legge til innlegget i en eksisterende kampanje, eller opprette en ny kampanje med innlegget.
Når kampanjen er konfigurert med innleggene du vil spore, kan du velge mellom to alternativer for rapportering:
 • Personer – dette er personbasert rapportering, som ser på antall personer som har sett, kommentert eller reagert på minst ett innlegg i kampanjen.
 • Engasjement – dette er handlingsbasert rapportering, som summerer Sett av, Kommentarer og Reaksjoner for hvert innlegg i en kampanje.
Hvilke målinger blir vist?
Ikke alle målinger blir vist for kampanjer som inneholder ett eller flere innlegg som ble publisert før 9. april 2020. Hvis kampanjen inneholder ett eller flere innlegg fra før 15. november 2019, blir kun to datasett vist:
 • Forbruk over tid
 • Kampanjeoppfatning over tid
Hvis kampanjen inneholder ett eller flere innlegg som ble publisert mellom 16. november 2019 og 8. april 2020, blir ingen Antall personer vist.
Hvilke administratorer har tilgang til kampanjer?
Følgende administratorer kan opprette, redigere og se kampanjer:
 • Systemadministrator
 • Innholdsmoderator
 • Kontoadministrator
 • Analytiker
Systemadministratorer kan gi tillatelse til å se all Workplace-innsikt og administrere kampanjer til egendefinerte administratorroller. De kan også gi tillatelse til å se innsikt for innlegg.
Var denne informasjonen nyttig?
Spørreundersøkelser
Spørreundersøkelser-delen i Administrasjonspanel er bare tilgjengelig for systemadministratorer, innholdsmoderatorer eller administratorer med en egendefinert rolle som tillater administrering av spørreundersøkelser.
Når du oppretter en spørreundersøkelse, mottar mottakerne en Workplace Chat-melding med to handlinger: Ta undersøkelse og Minn meg på den senere. Hvis mottakeren ikke har gjennomført spørreundersøkelsen eller planlagt en påminnelse, sender Workplace en oppfølgingsmelding 24 timer etter at spørreundersøkelsen ble sendt.
Slik oppretter du eller ser en spørreundersøkelse:
 1. Gå til Administrasjonspanel, og klikk på Spørreundersøkelser. Der ser du en liste over spørreundersøkelser og statusen deres.
 2. Hvis du vil opprette en ny spørreundersøkelse, klikker du på Opprett spørreundersøkelse øverst til høyre.
 3. Fyll ut de følgende feltene i Detaljer-delen:
  Tittel: Gi spørreundersøkelsen et unikt navn på opptil 75 tegn.
  Invitasjon: Skriv en valgfri invitasjonsmelding. Hvis du ikke tar med en invitasjonsmelding, blir det sendt en standardmelding.
 4. Klikk på Fortsett.
 5. I Spørsmål-delen kan du legge til opptil 5 spørsmål og klikke på Fortsett. Spørsmål kan ha alle typer svar, og kan settes til Valgfritt. Klikk på Fortsett.
 6. I delen Mottakere kan du velge mellom alternativene Personsett eller Manuell liste for å importere en liste på opptil 30 000 folk fra den oppgitte malen. Du kan også sende spørreundersøkelsen via lenker eller en tilpasset e-post som kan gjøres personlig med mottakerens navn. Klikk på Fortsett.
 7. I delen Varighet kan du velge hyppigheten for spørreundersøkelsen. Velg klokkeslett og dato som fungerer best for spørreundersøkelsen.
  • Hvis du velger Kun én gang til alle mottar alle de valgte mottakerne spørreundersøkelsen samtidig.
  • Hvis du velger Tilbakevendende til tilfeldige prøvesett, mottar tilfeldige prøvesett av de valgte mottakerne spørreundersøkelsen innenfor den konfigurerte datoperioden. Hvert prøvesett mottar spørreundersøkelsen kun én gang.
Resultatene er anonyme og vil bare bli vist hvis fire eller flere har fullført spørreundersøkelsen. Hvis færre enn fire personer fullfører spørreundersøkelsen, blir ikke resultatene vist.
Når en spørreundersøkelse er publisert, kan den ikke redigeres, men den kan når som helst avbrytes. Spørreundersøkelsen kan ikke avbrytes etter at den er fullført.
Hvis du vil finne ut mer om hvordan spørreundersøkelser hjelper deg med å måle dine ansattes oppfatninger i organisasjonen din, kan du se Ta pulsen på organisasjonen.
Merk: Det er en grense på 100 000 deltakere per spørreundersøkelse.
Var denne informasjonen nyttig?