Innsikt og data

Workplace-innsikt hjelper deg med å spore og måle bruk av Workplace i organisasjonen din. Finn ut mer om sporing av kontakter, innlegg, engasjement og grupper.

Denne artikkelen gjelder bare for administratorer som bruker Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Innsikt i Administrasjonspanel inneholder verktøy for å spore og måle organisasjonens bruk av Workplace. Innsikt kan brukes til å følge med på ansattes påmeldinger, tendenser innen grupper og aktivitet på innleggsnivå.
Innsikt består av fem forskjellige faner:
 • Folk– spor hvor aktiv organisasjonen din er på Workplace.
 • Innhold – se hvor mye innhold organisasjonen din oppretter, og hvor mange som aktivt bidrar.
 • Grupper – spor gruppeoppretting og -aktivitet.
 • Innlegg – mål likerklikk, kommentarer og visninger for et innlegg.
 • Tilkoblinger – identifiser hvor samarbeidet foregår på Workplace.
Systemadministratorer kan se og bruke Innsikt, og de kan gi tillatelser til andre som en del av en egendefinert administratorrolle.
Var denne informasjonen nyttig?
Systemadministratorer kan opprette egendefinerte administratorroller for å gi brukere tilgang til forskjellige faner i Innsikt.
Når du har opprettet en egendefinert administratorrolle, kan du gi dem tilgang til de følgende frittstående tillatelsene:
 • Se aktivitetstatistikk – disse brukerne får tilgang til alle fanene i Innsikt.
 • Se innleggsstatistikk og administrere kampanjer – når disse brukerne klikker på administrasjonspanelet, kan de få tilgang til Innlegg til venstre på Workplace.
For Innlegg kan du måle og spore data fra 15. november 2019. For alle andre faner er det fra 18. august 2019.
Merk: Innsikt blir utvidet til 2-års historikk. Data eldre enn 2 år blir slettet.
Var denne informasjonen nyttig?
Eksportere data
Slik eksporterer du data om personer eller grupper i Workplace-fellesskapet ditt:
 1. Gå til Innsikt i Administrasjonspanel.
 2. Bla nedover, og klikk på Eksporter for Folk eller Grupper.
 3. Workplace sender deg da en e-post med en lenke for å laste ned CSV-filen.
Merk: Du kan også be om data fra Administrasjonspanel ved å gå til Folk-fanen, klikke på øverst på siden og velge Eksporter ansattinformasjon. For data om grupper: Gå til Administrasjonspanel, klikk på Grupper, klikk på og velg Eksporter gruppeinformasjon.

Administrere masseimport og -eksport
Fra dashbordet kan administratorer sjekke sanntidsstatusen for masseimport og -eksport av personer.
Slik får du tilgang til dashbordet:
 1. Gå til Folk i Administrasjonspanel.
 2. Velg kategorien import/eksport for å se filer som tidligere har blitt masseimportert eller -eksportert til Workplace.
 3. Du kan også sjekke statusen for masseimport og -eksport og se oppgavene som har blitt forespurt de siste 30 dagene.
Administratorer kan i tillegg laste ned flere oppgaver samtidig, som genererer en fil når de er fullført. Filene er tilgjengelig for nedlasting i 4 dager.

Eksportering av detaljer om gruppemedlem
Administratorer kan eksportere medlemmer fra bestemte Workplace-grupper fra administrasjonspanelet.
Slik eksporterer du data om et medlem i en bestemt gruppe:
 1. Gå til Grupper i Administrasjonspanel.
 2. Finn gruppen, klikk på , og velg Eksporter medlemmer.
 3. Du mottar en e-post med detaljer om gruppens medlemskap.
Dataen blir levert til administratoren som en lenke på e-post. Den er tilgjengelig i fire dager for brukeren eller andre administratorer i bedriften som har Administrer grupper-tillatelse.
All data følger de standard retningslinjene for personvern, men administratorer kan ikke se e-postadressene eller avdelingene til brukere fra andre bedrifter hvis eksportgruppen er en Flerbedriftsgruppe.
Var denne informasjonen nyttig?
Slik lar du brukerne laste ned sine egne Workplace-data:
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre på Workplace.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. Klikk på ved siden av Nedlasting av personlig informasjon.
 4. Velg Slå på, og klikk på Lagre.
Merk: Når funksjonen er aktivert, kan brukerne laste ned en kopi av Workplace-dataene sine. Finn ut mer om hvordan du laster ned dataene dine. I henhold til betingelsene våre vil de ikke kunne slette dataene sine med dette verktøyet. Du kan se hvem som har valgt å laste ned dataene sine, i sikkerhetsundersøkelsesloggene dine.
Systemadministratorer kan laste ned dataene sine fra Workplace-API-et ved bruk av en egendefinert integrering.
Var denne informasjonen nyttig?
Databeskyttelse
En behandlingsansvarlig er den som bestemmer hvorfor og hvordan personlige data på Workplace skal behandles. Behandlingsansvarlige implementere samsvarstiltak i henhold til GDPR for å dekke hvordan personlige data samles inn, hva de brukes til, og hvor lenge de bevares. De må også sørge for at folk har tilgang til sine egne data.
På Workplace Essential, Workplace Enterprise og Workplace Advanced administrerer en systemadministrator Workplace-instansen sin som behandlingsansvarlig.
Systemadministratorer kan også opprette ytterligere administratorroller for å hjelpe med å opprettholde sin Workplace-instans.
Finn ut mer om systemadministratorer og egendefinerte administratorer her. Du kan finne mer informasjon om Workplace og GDPR her.
Var denne informasjonen nyttig?
GDPR gjelder alle i EU, så den gjelder alle bedrifter og organisasjoner som har EU-borgere som en del av bedriften eller organisasjonen. GDPR gjelder også alle bedrifter som behandler personopplysninger om folk som bor i EU, uavhengig av hvor bedriften befinner seg.
Workplace tilbyr bedriftens administratorer effektive verktøy, logger og retningslinjer som beskytter fellesskapet ditt, i tillegg til tekniske verktøy for å endre, slette eller hente dataene dine når som helst. Workplace overholder alle databeskyttelseslover som gjelder for oss. Du kan finne mer informasjon om GDPR her.
Var denne informasjonen nyttig?
Flerbedriftsgrupper befinner seg utenfor alle instanser. Underlagt gjeldende lokale lover kan medlemmer av flerbedriftsgrupper samtykke i eierskap til data i flerbedriftsgruppen. Brukere kan fjerne seg fra en flerbedriftsgruppe, men dataene deres blir værende i flerbedriftsgruppen med mindre de sletter kontoen sin. Finn ut mer om flerbedriftsgrupper.
Var denne informasjonen nyttig?
En persons rettighet til å bli glemt er ikke et nytt konsept i personvernforordningen. Det kreves for øyeblikket under eksisterende databeskyttelseslovgivning. En bruker har når som helst rett til å be behandlingsansvarlig om å slette de personlige dataene sine, en rettighet som nå står beskrevet i artikkel 17 i personvernforordningen. Det er opp til behandlingsansvarlig å forstå hvilke grunnlag de har for å fortsette å behandle slike data (hvis noen) etter denne forespørselen. Administratorer kan be om å slette kontoen til en bruker når som helst. Dette sletter den personlige informasjonen om brukeren i Workplace. Det inkluderer også profilen til brukeren og alt innholdet som er publisert og alle kommentarer.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen gjelder bare administratorer for Workplace Premium-fellesskap.

Hvis den ansatte er administrator for en flerbedriftsgruppe, kan bedriften din se dataene for gruppen via API-et for grafer eller administrasjonspanelet.
via API-et for grafer:
Representasjonstoken er nødvendig ved lesing av informasjon fra flerbedriftsgrupper. Representasjonstokenet må genereres for et medlem av flerbedriftsgruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan se flerbedriftsgrupper hvis en eller flere av deres ansatte er medlem av gruppen.
via administrasjonspanelet:
 • Bedriftsadministratorer kan se flerbedriftsgrupper hvis en eller flere av deres ansatte er medlem av gruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan gjøre seg selv til administratorer av flerbedriftsgrupper.
Hvis den ansatte er medlem av en flerbedriftsgruppe, kan bedriften din se dataene i gruppen via API-et for grafer eller administrasjonspanelet.
via API-et for grafer:
 • Bedriftsadministratorer kan lese alt innhold i flerbedriftsgruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan slette innhold som allerede har blitt opprettet av deres ansatte i flerbedriftsgruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan se flerbedriftsgrupper hvis en eller flere av deres ansatte er medlem av gruppen.
via administrasjonspanelet:
 • Bedriftsadministratorer kan se flerbedriftsgrupper hvis en eller flere av deres ansatte er medlem av gruppen.
 • Bedriftsadministratorer kan be om å bli medlem av en flerbedriftsgruppe med medlemmer fra fellesskapet sitt.


Var denne informasjonen nyttig?
Kampanjer
You can create a campaign to show metrics for your selected posts and campaigns.
Create a campaign
To create a campaign:
 1. Go to your Admin Panel on the left of your Workplace.
 2. Select Campaigns.
 3. Click + Create New Campaign on the right, add a name for your campaign and click Create.
Add posts to a campaign
You can add any published group post that you have viewing permissions for to a campaign. If a post that you don't have viewing permissions for is added to a campaign, you'll still have access to the reported data, but you won't be able to see the post preview in the Posts in this campaign section.
To add posts to a campaign:
 1. Select the campaign you'd like to add posts to.
 2. Click + Add Post.
 3. Enter post URL or ID and click Add.
You can add up to 50 posts to a campaign. You can also add a post to a campaign by clicking on the right of your post and selecting Add post to a campaign. You can then add the post to an existing campaign, or create a new campaign using that post.
When your campaign has been set up with the posts you want to track, you can choose between two reporting options:
 • People - This is people based reporting, which looks at the discrete number of people who have seen, commented or reacted on at least one post in a campaign.
 • Engagement - This is action based reporting, which sums up the Seen by, Comments and Reactions for each post within a campaign.
What metrics will be displayed?
Not all metrics are shown for campaigns containing one or more posts that were published before April 9, 2020. If the campaign contains one or more posts from before November 15, 2019, only 2 data sets will be shown:
 • Consumption Over Time
 • Campaign Sentiment Over Time
If the campaign contains one or more posts that were published from November 16, 2019 to April 8, 2020, no People counts will be shown.
Which admins can access campaigns?
The following admins can create, edit and view campaigns:
 • System admin
 • Content Moderator
 • Account Manager
 • Analyst
System admins can also assign the permission to see post insights and manage campaigns to custom admin roles.
Var denne informasjonen nyttig?
Spørreundersøkelser
Spørreundersøkelser-delen i Administrasjonspanel er bare tilgjengelig for systemadministratorer, innholdsmoderatorer eller administratorer med en egendefinert rolle som tillater administrering av spørreundersøkelser.
Når du oppretter en spørreundersøkelse, mottar mottakerne en Workplace Chat-melding med to handlinger: Ta undersøkelse og Minn meg på den senere. Hvis mottakeren ikke har gjennomført spørreundersøkelsen eller planlagt en påminnelse, sender Workplace en oppfølgingsmelding 24 timer etter at spørreundersøkelsen ble sendt.
Slik oppretter du eller ser en spørreundersøkelse:
 1. Gå til Administrasjonspanel, og klikk på Spørreundersøkelser. Der ser du en liste over spørreundersøkelser og statusen deres.
 2. Hvis du vil opprette en ny spørreundersøkelse, klikker du på Opprett spørreundersøkelse øverst til høyre.
 3. Fyll ut de følgende feltene i Detaljer-delen:
  Tittel: Gi spørreundersøkelsen et unikt navn på opptil 75 tegn.
  Invitasjon: Skriv en valgfri invitasjonsmelding. Hvis du ikke tar med en invitasjonsmelding, blir det sendt en standardmelding.
 4. Klikk på Fortsett.
 5. I Spørsmål-delen kan du legge til opptil 5 spørsmål og klikke på Fortsett. Spørsmål kan ha alle typer svar, og kan settes til Valgfritt. Klikk på Fortsett.
 6. I delen Mottakere kan du velge mellom alternativene Personsett eller Manuell liste for å importere en liste på opptil 30 000 folk fra den oppgitte malen. Du kan også sende spørreundersøkelsen via lenker eller en tilpasset e-post som kan gjøres personlig med mottakerens navn. Klikk på Fortsett.
 7. I delen Varighet kan du velge hyppigheten for spørreundersøkelsen. Velg klokkeslett og dato som fungerer best for spørreundersøkelsen.
  • Hvis du velger Kun én gang til alle mottar alle de valgte mottakerne spørreundersøkelsen samtidig.
  • Hvis du velger Tilbakevendende til tilfeldige prøvesett, mottar tilfeldige prøvesett av de valgte mottakerne spørreundersøkelsen innenfor den konfigurerte datoperioden. Hvert prøvesett mottar spørreundersøkelsen kun én gang.
Resultatene er anonyme og vil bare bli vist hvis fire eller flere har fullført spørreundersøkelsen. Hvis færre enn fire personer fullfører spørreundersøkelsen, blir ikke resultatene vist.
Når en spørreundersøkelse er publisert, kan den ikke redigeres, men den kan når som helst avbrytes. Spørreundersøkelsen kan ikke avbrytes etter at den er fullført.
Hvis du vil finne ut mer om hvordan spørreundersøkelser hjelper deg med å måle dine ansattes oppfatninger i organisasjonen din, kan du se Ta pulsen på organisasjonen.
Merk: Det er en grense på 100 000 deltakere per spørreundersøkelse.
Var denne informasjonen nyttig?