Innstillinger for gruppeadministrator

Gruppeadministratorer kan endre gruppeinnstillingene for å justere personvernet i gruppen, samt endre gruppetypen. Finn ut mer om administratorroller i grupper og hvordan du administrerer gruppemedlemmer.

Gruppeinnstillinger

Medlemmer

Administratorroller

Innsikt

Feilsøking