Innstillinger for gruppeadministrator

Gruppeadministratorer kan endre gruppeinnstillingene for å justere personvernet i gruppen, samt endre gruppetypen. Finn ut mer om administratorroller i grupper og hvordan du administrerer gruppemedlemmer.
Gruppeinnstillinger
Medlemmer
Administratorroller
Innsikt
Feilsøking