Marker som viktig

Å markere et innlegg som viktig sikrer at alle i organisasjonen din får med seg de mest kritiske oppdateringene dine. Viktige innlegg utløser e-postvarsler, vises øverst i nyhetsoppdateringer og gir systemadministratorer tilgang til bestemte målinger for innleggsengasjement.

Ved å merke et innlegg som viktig fremheves viktig innhold. Innlegg som merkes som viktige, vises øverst i nyhetsoppdateringen for alle gruppemedlemmer. Finn ut hvordan du kan merke et innlegg som viktig på Workplace.
Ved å feste innlegg sikrer man at informative innlegg forblir øverst i gruppen. Ettersom festede innlegg deles bare øverst i gruppen og blir der på ubestemt tid, brukes denne funksjonen ofte til å dele informasjon om formålet med gruppen. Finn ut hvordan du fester et innlegg.
Når du promoterer en bruker til øverst i Nyhetsoppdatering, økes sannsynligheten for at alt denne brukeren publiserer, løftes til toppen av Nyhetsoppdatering for alle medarbeidere. Dette alternativet er som regel forbeholdt ledelsen eller andre kontoer som krever betydelig rekkevidde. Finn ut mer om hvordan du kan få viktige innlegg til å vises øverst i Nyhetsoppdatering.
Var denne informasjonen nyttig?
Viktige innlegg kan administreres av systemadministratorer, innholdsmoderatorer og andre administratorer med tillatelse til å merke innlegg som viktige. Denne artikkelen gjelder bare for dem som bruker Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Når en systemadministrator eller innholdsmoderator merker et innlegg som viktig:
 • Det vises øverst i nyhetsoppdateringen til alle gruppemedlemmene.
 • Det vises øverst i gruppen det ble publisert i.
 • Engasjementsmålinger for viktige innlegg vil bli gjort tilgjengelig.
 • Alle gruppemedlemmer får et varsel.
Administratorer, moderatorer og andre med tillatelse til å markere innlegg som viktige, får også muligheten til å sende e-postvarsel til alle gruppemedlemmene.
Opprette et viktig innlegg
Slik merker du et innlegg som viktig:
 1. Klikk på på innlegget, og velg Merk som viktig
 2. Velg hvor mange dager innlegget skal vises øverst i nyhetsoppdateringen (du kan velge fra en til syv dager).
 3. Velg hvilken handlingsknapp du vil vise med innlegget.
 4. Velg om et e-postvarsel skal sendes til alle gruppemedlemmene.
 5. Klikk på Bekreft.
Viktige innlegg blir vist øverst i både gruppen og nyhetsoppdateringene for alle gruppemedlemmene frem til:
 • Tiden som administrator har valgt, har gått
 • Gruppemedlemmet har klikket på handlingsknappene Marker som lest, Avvis eller Ferdig
Hvis flere innlegg er markert som viktige, vises det nyeste først.
Personen som opprinnelig markerte innlegget som viktig, har også muligheten til å sende oppfølgingsvarsel.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen gjelder bare for dem som bruker Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Et innlegg kan være merket som viktig i opptil 7 dager. En dag beregnes som et 24-timers vindu, ikke en kalenderdag.
Slik fjerner du det viktige innlegget fra toppen av nyhetsoppdateringen tidligere enn planlagt:
 1. Gå til administrasjonspanelet ditt.
 2. Klikk på Rapportering > Innhold.
 3. Under Viktige innlegg klikker du på Vis innlegg på innlegget det gjelder.
 4. Klikk på Avslutt prioritet for innlegg fra rullegardinmenyen på innlegget.
Merk: Brukere kan bruke Marker som lest for å fjerne et viktig innlegg fra nyhetsoppdateringen tidligere enn utløpsdatoen som ble definert av administratoren.
Var denne informasjonen nyttig?
Du kan legge til sjefer og andre bedriftsledere øverst i Nyhetsoppdatering, slik at innleggene deres har høyere sannsynlighet for å bli sett først. Når du promoterer innleggene til en ansatt, medfører det at personens innlegg har høyere sannsynlighet for å vises øverst i Nyhetsoppdatering for alle brukerne i en forekomst.
Slik promoterer du innlegget til en ansatt i Nyhetsoppdatering:
 1. Klikk på Administrasjonspanel på den venstre menyen i Nyhetsoppdatering.
 2. Klikk på Personer.
 3. Klikk på ved siden av Rediger folk øverst til høyre på siden, og velg Promoter innlegg i Nyhetsoppdatering.
 4. Skriv inn navnet eller e-postadressen til den ansatte med innleggene som du vil skal bli sett først, og klikk på Legg til.
Merk: Du må være administrator for å promotere innlegget til en bruker i Nyhetsoppdatering.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen gjelder bare for dem som bruker Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Når et innlegg merkes som viktig, får brukeren et varsel, uavhengig av varslingsinnstillingene.
En administrator kan også velge å sende et e-postvarsel. Hvis det sendes et e-postvarsel, leveres det til hvert gruppemedlem, uavhengig av om de har valgt å ikke motta e-postvarsler.
Sende tilleggsvarsler
Administratoren eller innholdsmoderatoren som opprinnelig markerte innlegget som viktig, kan sende oppfølgingsvarsler når som helst.
Slik sender du tilleggsvarsler:
 1. Gå til gruppen det viktige innlegget ble opprettet i.
 2. Trykk på Varsle under innlegget.
 3. Velg om du vil sende et varsel til enten personer som ikke har sett innlegget ditt, eller til personer som ikke har klikket på knappen på innlegget ditt.
 4. Velg om du også vil sende et e-postvarsel til det valgte publikummet ditt.
 5. Klikk på Send.
Bare administratoren, innholdsmoderatoren eller brukeren med tilpassede tillatelser som opprinnelig markerte dette innlegget som viktig, kan sende flere varsler. Ytterligere varsler kan ikke sendes rett etter at det opprinnelige varselet ble sendt.
Det finnes ingen begrensning på antall ganger varsler kan sendes etter det, men varslingsalternativet blir utilgjengelig når alle gruppemedlemmer har sett innlegget ditt.
Du kan også se resultatene til innlegg som du merker som viktige på Workplace.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen gjelder bare dem som bruker Workplace Advanced.
Det er ingen begrensning på antall innlegg som kan være angitt som viktige samtidig. Du ser det nyeste viktige innlegget øverst i Nyhetsoppdatering. Når dette viktige innlegget er sett, vises det neste innlegget. Du kan også velge å se alle viktige innlegg.
Merk: Du kan nå redusere antallet viktige innlegg i Nyhetsoppdatering via Merk som lest.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen gjelder bare administratorer på Workplace.
Slik ser du hvordan det går med innlegg du har merket som viktige:
 1. Klikk på Administrasjonspanel på den venstre menyen i Nyhetsoppdatering.
 2. Klikk på Sikkerhetssenter.
 3. Klikk på Viktige innlegg.
 4. Finn innlegget du vil se, under Aktive eller Tidligere på høyre side.
Du vil kunne se målinger for aktive og tidligere viktige innlegg, inkludert:
 • sett av
 • merket som lest
 • kommentarer
 • reaksjoner
 • hvem som merket innlegget som viktig
 • datoen promoteringen ble opprettet
 • utløpsdatoen for promoteringen
 • mulighet til å avslutte aktive promoteringer
Du kan også klikke for å se innlegget eller eksportere målingene til et regneark.
Var denne informasjonen nyttig?
Du være administrator og logget inn på Workplace fra datamaskinen din for å få tilgang til denne funksjonen.
Slik promoterer du en annens tidslinjeinnlegg øverst i fellesskapets nyhetsoppdatering:
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre på startsiden din.
 2. Klikk på Personer.
 3. Klikk på ved siden av navnet på personen som har innlegg du vil promotere.
 4. Velg Promoter innlegg i nyhetsoppdatering.
Når du promoterer noens innlegg, kommer Workplace automatisk til å gjøre alle i fellesskapet ditt til en følger av den brukeren.
Merk at du ikke kan plassere gruppeinnlegg øverst i noens nyhetsoppdatering – kun publisere på profilen til en bruker.
Slå av innleggspromotering
For å slå av en persons innleggspromoteringer følger du de samme trinnene som over, men velger Slå av innleggspromotering.
Når du velger å stoppe promotering av innlegget til en person, blir følgerne som ble lagt til ved å promotere innleggene deres ikke fjernet.
Var denne informasjonen nyttig?