Administrere grupper

Systemadministratorer kan gi seg selv administratortilgang til hvilken som helst gruppe innenfor et Workplace-fellesskap, gjøre en gruppe offisiell, automatisere gruppemedlemskap og slette grupper helt.

Hvis du er gruppeadministrator og det ikke finnes andre personer i gruppen, blir gruppen slettet dersom du forlater den.
Slik sletter du en gruppe på Workplace:
 1. Klikk på Administrasjonspanel på den venstre menyen i Nyhetsoppdatering.
 2. Klikk på Grupper, og søk etter gruppen du vil slette.
 3. Klikk på , og velg Slett gruppe.
 4. Skriv inn navnet på gruppen i boksen, og klikk på Slett gruppe.
Merk: Sletting av grupper kan ikke angres. Når gruppen er slettet, vil alle innlegg, medlemmer og filer være permanent slettet.
Flerbedriftsgrupper
En flerbedriftsgruppe blir automatisk slettet hvis alle medlemmene forlater gruppen. En gruppeadministrator har muligheten til å fjerne alle fra gruppen og deretter seg selv for å slette gruppen.
Var denne informasjonen nyttig?
Du må være systemadministrator eller innholdsmoderator for å gjøre deg selv til administrator for en gruppe.
Slik gjør du deg selv til administrator for en gruppe på datamaskin:
 1. Klikk på Administrasjonspanel på den venstre menyen i Nyhetsoppdatering.
 2. Klikk på Grupper og søk etter gruppen du vil være administrator for.
 3. Klikk på ved siden av gruppen, og velg Gjør meg til administrator eller Bli medlem som administrator.
Merk: analytikere eller kontoadministratorer kan ikke gjøre seg selv til administratorer i en gruppe.
Var denne informasjonen nyttig?
Systemadministratorer på Workplace kan aktivere automatisk gruppemedlemskap. Dette lar gruppeadministratorer legge til medlemmer automatisk basert på profilinformasjon, for eksempel stillingstittel eller sted.
Slik aktiverer du denne funksjonen fra datamaskinen din:
 1. Klikk på Administrasjonspanel på den venstre menyen i Nyhetsoppdatering.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. I Grupper-delen klikker du på ved siden av Automatisk medlemskap.
 4. Velg Slå på, og klikk på Lagre.
Var denne informasjonen nyttig?
Slik ser du alle gruppene, unntatt hemmelige grupper, for bedriften din hvis du ikke er administrator:
 1. Gå til startsiden, og klikk på Se alle ... under Grupper til venstre.
 2. Klikk på Se alle grupper øverst på siden.
Slik ser du alle grupper, inkludert hemmelige grupper for bedriften din, hvis du er fellesskapsadministrator på Workplace Advanced:
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre på Workplace.
 2. Klikk på Grupper.
Herfra vil du kunne se en liste over alle gruppenavnene, hvor mange medlemmer og administratorer hver gruppe har, datoen for opprettelsen av gruppen, og personverninnstillingene for hver gruppe.
Var denne informasjonen nyttig?
Du må være administrator og logget inn i Workplace fra en datamaskin for å opprette en gruppe fra en e-postdistribusjonsliste. For øyeblikket kan du bare importere e-postgrupper fra Microsoft og G Suite.
Du kan opprette opptil 500 Workplace-grupper basert på e-postgruppene dine fra Microsoft og G Suite. Slik oppretter du en gruppe fra en e-postdistribusjonsliste:
 1. Klikk på Administrasjonspanel på den venstre menyen i Nyhetsoppdatering.
 2. Klikk på Grupper.
 3. Klikk på Opprett flere grupper øverst til høyre, og klikk deretter på Opprett grupper fra e-postliste.
 4. Velg Microsoft eller G Suite og klikk på Kom i gang.
 5. Velg en konto, og velg deretter distribusjonslisten(e) du vil opprette gruppe(r) fra.
 6. Klikk på Fortsett med [antall] grupper.
 7. Endre administratorer for gruppen ved å endre administratorer for e-postgruppen i Microsoft eller G Suite. Du vil kunne legge til nye administratorer eller moderatorer i gruppen på Workplace.
 8. Klikk på Ferdig.
 9. Rediger innstillingene for gruppen eller gruppene dine, og klikk deretter Fortsett med [antall] grupper.
 10. Klikk på Opprett gruppe.
Merk: Eventuelle endringer du gjør med Workplace-grupper vil ikke utføres for de tilsvarende e-postgruppene i Microsoft eller G Suite. Hvis du legger til personer i e-postgruppene i Microsoft eller G Suite, vil disse imidlertid automatisk legges til i de tilsvarende Workplace-gruppene også. Hvis du fjerner folk fra e-postgruppene i Microsoft eller G Suite, fjernes de ikke fra de tilsvarende Workplace-gruppene. Hvis et gruppemedlem forlater gruppen, blir vedkommende ikke lagt til igjen neste gang gruppen synkroniseres med e-postlisten.
Var denne informasjonen nyttig?
Det er bare systemadministratorer, innholdsmoderatorer og egendefinerte administratorroller med tillatelse til å administrere grupper som kan merke eller fjerne merking av en gruppe som offisiell. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for brukere på Workplace Advanced og Workplace Enterprise.
Slik merker du en gruppe som offisiell:
 1. Gå til Administrasjonspanel, og klikk på Grupper.
 2. Klikk på til høyre for gruppen du vil merke som offisiell, og klikk deretter på Merk gruppe som offisiell.
 3. Du blir bedt om å bekrefte at du vil merke gruppen som offisiell. Klikk på OK for å fortsette. Da blir det lagt til et Offisiell gruppe-ikon ved siden av gruppenavnet.
Slik fjerner du merkingen av en gruppe som offisiell:
 1. Gå til Administrasjonspanel, og klikk på Grupper.
  Offisielle grupper er merket med et ikon i Navn-kolonnen.
 2. Klikk på til høyre for gruppen du vil merke som offisiell, og klikk deretter på Fjern merking av gruppe som offisiell.
 3. Du blir bedt om å bekrefte at du vil fjerne merkingen av gruppen som offisiell. Klikk på OK for å fortsette. Da blir Offisiell gruppe-ikonet fjernet.
Merk: Flerbedriftsgrupper kan ikke merkes som offisielle.
Du kan også merke eller fjerne merking av en gruppe som offisiell ved å klikke på øverst til høyre i gruppen, under gruppens forsidebilde. Du kan også merke en gruppe som offisiell ved å gå til Om-delen i gruppen din.
Var denne informasjonen nyttig?
Nei, men når du lager en anbefaling til en gruppe kan du anbefale tilbake til den opprinnelige gruppen. Den opprinnelige gruppen anbefaler den nye gruppen, og den nye gruppen anbefaler tilbake til den opprinnelige gruppen.
Finn ut mer om hvordan du kan administrere grupper på Workplace.
Var denne informasjonen nyttig?