Sikkerhet

Sikkerhetslogger og -varsler hjelper deg med å holde Workplace-fellesskapet ditt trygt. Finn ut mer om sikkerhet i kunderessurssenteret.

Sikkerhetslogger på Workplace holder alle sikkerhetshendelser registrert. Nedenfor er en liste over alle hendelsene vi registrerer for øyeblikket, samt en kort beskrivelse av hva de betyr.
Navn på hendelseMerk
Logget innEn bruker har logget inn med enten passord eller SSO.
Innlogging mislyktesEn bruker mislyktes i å logge inn.
Logget utEn bruker har logget ut.
Tvungen utloggingEn administrator har tvunget en bruker til å logge ut, via administrasjonspanelet.
Passord er endretEn bruker har endret Workplace-passordet sitt.
Passord tilbakestiltEn bruker har tilbakestilt Workplace-passordet sitt ved å angi et nytt passord.
Forespørsel om kode for tilbakestilling av passord er sendtWorkplace-passordet til en bruker er forespurt tilbakestilt gjennom selvbetjeningsflyten.
Feil kode ved tilbakestilling av passordBekreftelseskoden som kreves for å tilbakestille Workplace-passordet til en bruker, er blitt oppgitt feil.
Tvungen tilbakestilling av passordEn administrator har tvunget en bruker til å tilbakestille passordet sitt før neste innlogging.
Totrinnsverifisering slått påEn bruker har registrert seg selv i totrinnsverifisering. Finn ut mer om hvordan du slår på dette.
Totrinnsverifisering deaktivertEn bruker har deaktivert totrinnsgodkjenning.
Riktig totrinnskode er oppgittEn bruker har oppgitt riktig kode for totrinnsgodkjenning etter å ha blitt bedt om det, på datamaskin eller mobil.
Feil totrinnskode er oppgittEn bruker har oppgitt feil kode for totrinnsgodkjenning etter å ha blitt bedt om det, på datamaskin eller mobil.
Riktig totrinnskode er oppgitt i mobilappenEn bruker har oppgitt riktig kode for totrinnsgodkjenning etter å ha blitt bedt om det, i Android- eller iOS-appen.
Feil totrinnskode er oppgitt i mobilappenEn bruker har oppgitt feil kode for totrinnsgodkjenning etter å ha blitt bedt om det, i Android- eller iOS-appen.
Ny SSO-godkjenning En administrator har bedt om ny SSO-godkjenning (single sign-on) fra brukerne sine.
Konto utsattKontoen til en bruker står i fare. Finn ut mer om hvordan du identifiserer kontoer som står i fare.
Konto er endret til Ikke gjort krav påEn administrator eller integrering er angitt til Ikke gjort krav på for en bruker.
Profil automatisk slettetEn brukerkonto har automatisk blitt slettet etter at det har gått minst 27 dager uten at den har vært gjort krav på.
Konto deaktivertEn administrator eller en integrering har deaktivert en bruker.
Konto aktivertEn administrator eller en integrering har aktivert en bruker.
Konto slettetEn brukerkonto er slettet.
Konto opprettetEn brukerkonto er opprettet av en administrator.
Kontoer opprettetEn administrator har opprettet brukerkontoer med Excel-importmetoden.
Konto forfremmet til administratorEn eksisterende bruker er forfremmet til administrator.
Opprettet brukere via IDP SyncBrukere er opprettet av en tilkoblet identitetsleverandør (Azure eller G Suite).
Egeninvitasjon opprettet En bruker har opprettet kontoen sin ved å bruke egeninvitasjon.
Bruker invitert En bruker er invitert til Workplace.
Opprettet brukere via Coworker InviteBrukere er opprettet gjennom invitasjoner fra andre medlemmer av fellesskapet.
Invitert kollegaEn bruker er invitert gjennom en invitasjon fra et annet medlem av fellesskapet. Brukerkontoen blir først opprettet når vedkommende godtar invitasjonen.
E-postadresse endretE-postadressen til en bruker er oppdatert.
Telefonnummer er lagt tilEn bruker har lagt til et telefonnummer på kontoen sin.
Forespørsel om nedlasting av profildata er sendt En bruker har sendt inn en forespørsel om å få laste ned profildataene sine.
Profildata er lastet ned En bruker har lastet ned profildataene sine.
Administratorrolle endretRollen til en administratorkonto er oppdatert.
Administrator fjernetAdministratorrollen til en bruker er fjernet.
Administrator opprettetEn brukerkonto er opprettet gjennom delen Administratorer og forfremmet til en administratorrolle.
Domene lagt tilEt domene er lagt til i bekreftelsestabellen, men er ikke bekreftet ennå.
Domene bekreftetEt domene er bekreftet. Finn ut mer om domenebekreftelse.
Domene fjernetEt domene er fjernet fra Workplace.
Gruppefil er lastet nedEn fil er lastet ned fra en gruppe.
Gruppefil er lastet oppEn fil er lastet opp til en gruppe. Finn ut hvordan du laster opp en fil til en gruppe.
Skadelig programvare mistenkt i filEn fil mistenkes for å inneholde skadelig programvare og er blokkert fra å bli lastet opp til en gruppe.
Opplasting av skadelig programvare blokkert Skadelig programvare som ble funnet i en filopplasting, er blokkert.
Utsatt innloggingsinformasjon funnetVi har oppdaget at en konto har kompromittert legitimasjon for autentisering med brukernavn og passord.
Integrering er opprettetEn egendefinert integrering er opprettet.
Integrering er redigertEn egendefinert integrering er redigert.
Integrering er slettetEn egendefinert integrering er slettet.
Integrering er lagt tilEn app fra integreringsoversikten er lagt til.
Integrering er fjernetEn app fra integreringsoversikten er fjernet.
Tilbakestilling av tilgangstoken for integrering Et tilgangstoken for integrering ble tilbakestilt.
Flerbedriftsgruppe er opprettetEn flerbedriftsgruppe er opprettet.
Blitt med i flerbedriftsgruppeEn bruker er blitt med i en flerbedriftsgruppe.
Bedrift er merket som videresolgt
Rapporter tidligere medarbeider Vedvarende hendelser fra rapporter om tidligere medarbeider.
Rapportert innhold En bruker har rapportert et innlegg som administratoren skal gå gjennom.
Forhandler er lagt tilInnsiktsfanen er slått på for ikke-administratorbruker.
Forhandler er fjernet Innsiktsfanen er slått av for ikke-administratorbruker.
Forhandlerinvitasjon er sendt Et selskap er invitert til å bli tilknyttet.
Forhandlerinvitasjon er godkjent Selskapet som ble invitert til å bli tilknyttet, har godtatt invitasjonen.
Forhandlerinvitasjon er avslått Selskapet som ble invitert til å bli tilknyttet, har avslått invitasjonen.
Video lastet nedEn bruker har lastet ned en video.
Var denne informasjonen nyttig?
Administratorer kan lagre søk de foretar i sikkerhetsloggen. Slik lagrer du et søk:
 1. Gå til Administrasjonspanel, og klikk på Sikkerhet.
 2. Velg Logg.
 3. Skrive inn søkekriteriene og velg Lagre søk.
 4. Lagrede søk vises til høyre på siden.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen er bare aktuell for fellesskapsadministratorer på Workplace Advanced
Vi gir deg beskjed hvis vi mistenker at noen av brukerkontoene i fellesskapet kan være utsatt for fare. Du får et varsel der det står at en sikkerhetsrisiko er oppdaget, og dashbordet på Sikkerhet-fanen viser kontoene som er utsatt for fare. Siden det finnes en liten mulighet for at en angriper kan bruke passordinformasjon til å få tilgang til Workplace-fellesskapet ditt, anbefaler vi at du deaktiverer disse brukerne eller tvinger dem til å tilbakestille passordene sine.
Slik ser du hvilke kontoer som kan være utsatt for risiko:
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre på startsiden.
 2. Klikk på Personer.
Kontoer som er utsatt for risiko, fremheves i rødt og merkes Utsatt konto. Hvis du vil deaktivere brukerne eller tvinge dem til å tilbakestille passordene sine, klikker du ved siden av den utsatte kontoen og velger Deaktiver bruker eller Fremtving tilbakestilling av passord.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhet-delen i Administrasjonspanel samler all tilgjengelig informasjon om sikkerheten til Workplace-området ditt på ett sted, slik at den blir lettere å få tilgang til og overvåke.
Sikkerhetssenteret er delt inn i viktige sikkerhets- og godkjenningsinnstillinger, et sikkerhetsdashbord og sikkerhetsloggene dine. Du får bare tilgang til det når du er logget inn på en datamaskin.
Innstillinger
Bruk Innstillinger-knappen øverst i sikkerhetssenteret for å slå på videonedlasting, totrinnsgodkjenning og sertifiseringsfunksjoner.
 • Krev totrinnsgodkjenning – Hvis du slår på denne bryteren, blir fanen Totrinns lagt til i sikkerhetssenteret ditt. På denne fanen kan du velge å kreve totrinnsgodkjenning for alle kontoer, administratorer eller dem som tilhører spesifikke personsett. Finn ut mer om totrinnsgodkjenning.
 • Innstillinger for videonedlasting – Hvis du slår på denne bryteren, blir fanen Innstillinger for videonedlasting lagt til i sikkerhetssenteret ditt. På denne fanen kan du slå av videonedlastinger på Workplace-området ditt og sikre at dem som ikke bruker støttede nettlesere, ikke har tilgang til videoinnhold i høyeste kvalitet. Finn ut mer om innstillinger for videonedlasting.
 • Sertifiseringer – Hvis du slår på denne bryteren, blir fanen Sertifiseringer lagt til i sikkerhetssenteret ditt. På denne fanen kan du laste ned de nyeste tredjepartsrapportene om Workplace-datasikkerhet. Finn ut mer om sertifiseringer.
Dashbord
På sikkerhetsdashbordet får du en oversikt over adopsjonsgraden for totrinnsgodkjenning, innloggingsfeil og andre sikkerhetshendelser. Du kan også se hvor mange av Workplace-kontoene dine vi mener er utsatt for kompromittering, samt en generell helsevurdering av Workplace-sikkerheten din.
Logg
På loggfanen kan du se all aktivitet knyttet til innlogging, passord, administratorer, filer og integreringer fra de siste 90 dagene. Du kan laste ned loggene eller bla gjennom dem på Workplace.
Godkjenning
På godkjenningsfanen finner du innstillinger relatert til engangsinnlogging (SSO) og SSO-leverandøren din. Du kan også la fellesskapet ditt bruke Workplace-innloggingene sine til å logge inn på tredjepartsapper.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetsstatusskåren tar hensyn til ulike opplysninger om fellesskapets sikkerhetsaktiviteter.
Slik ser du sikkerhetsstatus-poengsummen din:
 1. Fra en datamaskin går du til Workplace-startsiden og åpner Administrasjonspanel.
 2. Klikk på Sikkerhet.
Det totale sikkerhetsnivået er basert på sikkerhetshendelsene de siste 30 dagene og sikkerhetsfunksjonene du har konfigurert, samt eventuelle sikkerhetstrusler vi har oppdaget. Vi vil varsle deg om problemer som trenger oppmerksomhet fra deg. Finn ut mer om hva slags informasjon du finner på Sikkerhet-fanen.

Var denne informasjonen nyttig?