Sikkerhet

Sikkerhetslogger og -varsler hjelper deg med å holde Workplace-fellesskapet ditt trygt. Finn ut mer om sikkerhet i kunderessurssenteret.

Workplace-logger er et knutepunkt for alle sikkerhetshendelser og -data. Nedenfor er en liste over alle hendelsene som vi har registrert for øyeblikket, sammen med forklaringer på hendelsene som inntraff.
Navn på hendelseMerk
Logget innEn bruker har logget inn med enten passord eller SSO.
Innlogging mislyktesEn bruker mislyktes i å logge inn.
Logget utEn bruker har logget ut.
Passord er endretEn bruker har endret Workplace-passordet sitt.
Passord tilbakestiltEn bruker har tilbakestilt Workplace-passordet sitt ved å angi et nytt passord.
Forespørsel om kode for tilbakestilling av passord er sendtWorkplace-passordet til en bruker er forespurt tilbakestilt gjennom selvbetjeningsflyten.
Feil kode ved tilbakestilling av passordBekreftelseskoden som kreves for å tilbakestille Workplace-passordet til en bruker, er blitt oppgitt feil.
Konto utsattVi har funnet en brukerkonto som er utsatt. Finn ut mer om hvordan du identifiserer kontoer som er utsatt.
Konto er endret til Ikke gjort krav påEn administrator eller integrering er angitt til Ikke gjort krav på for en bruker.
Tvungen utloggingEn administrator har tvunget en bruker til å logge ut, via administrasjonspanelet.
Konto deaktivertEn bruker er blitt deaktivert av en administrator eller integrering.
Konto aktivertEn bruker er blitt aktivert av en administrator eller integrering.
Konto slettetEn brukerkonto er slettet.
Tvungen tilbakestilling av passordEn administrator har tvunget en bruker til å tilbakestille passordet sitt før neste innlogging.
Konto opprettetEn brukerkonto er opprettet av en administrator.
Kontoer opprettetEn administrator har opprettet brukerkontoer med Excel-importmetoden.
Administratorrolle endretRollen til en administratorkonto er modifisert.
Administrator fjernetEn brukerkonto har fått administratorrollen sin fjernet.
Administrator opprettetEn brukerkonto er opprettet gjennom delen Administratorer og forfremmet til en administratorrolle.
Konto forfremmet til administratorEn eksisterende bruker er forfremmet til administrator.
E-postadresse endretE-postadressen til en bruker er redigert.
Domene lagt tilEt domene er lagt til i bekreftelsestabellen, men er ikke bekreftet ennå.
Domene bekreftetEt domene er bekreftet. Finn ut mer om domeneverifisering.
Domene fjernetEt domene er fjernet fra Workplace.
Totrinnsverifisering slått påEn bruker har registrert seg selv i totrinnsverifisering. Finn ut mer om hvordan du slår på dette.
Totrinnsverifisering deaktivertEn bruker har deaktivert totrinnsverifiseringen sin.
Telefonnummer er lagt tilEn bruker har lagt til et telefonnummer mot kontoen sin.
Riktig totrinnskode er oppgittEn bruker har oppgitt riktig totrinnsverifiserings-kode da vedkommende ble bedt om det på nettstedet eller mobilnettstedet vårt.
Feil totrinnskode er oppgittEn bruker mislyktes i å oppgi totrinnsverifiserings-koden sin da vedkommende ble bedt om det på nettstedet eller mobilnettstedet vårt.
Riktig totrinnskode er oppgitt i mobilappenEn bruker har oppgitt riktig totrinnsverifiserings-kode da vedkommende ble bedt om det i enten Android- eller iOS-appen vår.
Feil totrinnskode er oppgitt i mobilappenEn bruker mislyktes i å oppgi totrinnsverifiserings-koden din da vedkommende ble bedt om det i enten Android- eller iOS-appen vår.
Gruppefil er lastet nedEn fil er lastet ned fra en gruppe.
Gruppefil er lastet oppEn fil er lastet opp til en gruppe. Finn ut mer om hvordan du laster opp en fil til en gruppe.
Skadelig programvare mistenkt i filEn fil er mistenkt å ha skadelig programvare og er blitt blokkert fra å bli lastet opp til en gruppe.
Integrering er opprettetEn egendefinert integrering er opprettet.
Integrering er redigertEn egendefinert integrering er redigert.
Integrering er slettetEn egendefinert integrering er slettet.
Integrering er lagt tilEn app fra integreringsoversikten er lagt til.
Integrering er fjernetEn app fra integreringsoversikten er fjernet.
Flerbedriftsgruppe er opprettetEn flerbedriftsgruppe er opprettet.
Blitt med i flerbedriftsgruppeEn bruker er blitt med i en flerbedriftsgruppe.
Opprettet brukere via IDP SyncBrukere er opprettet via en tilkoblet identitetsleverandør (Azure eller G Suite).
Opprettet brukere via Coworker InviteBrukere er opprettet gjennom invitasjoner initiert av andre medlemmer av fellesskapet.
Invitert kollegaBrukere er invitert gjennom invitasjoner initiert av andre medlemmer av fellesskapet. De blir bare opprettet når de godtar invitasjonen.
Utsatt innloggingsinformasjon funnetDet er funnet en konto med legitimasjon for autentisering med brukernavn og passord som er utsatt for sikkerhetsbrudd.
Bedrift er merket som videresolgt
Opplasting av skadelig programvare blokkert Skadelig programvare oppdaget i en filopplasting er blokkert.
Forespørsel om nedlasting av profildata er sendt En bruker har sendt inn en forespørsel om å laste ned dataene sine.
Rapporter tidligere medarbeider Vedvarende hendelser fra rapporter om tidligere medarbeider. Dette er bare vedvarende hendelser for rapporter som er mottatt av brukere av Workplace Essential.
Forhandler er lagt tilInnsiktsfanen er slått på for ikke-administratorbruker.
Forhandler er fjernet Innsiktsfanen er slått av for ikke-administratorbruker.
Forhandlerinvitasjon er sendt Et selskap er invitert til å bli tilknyttet
Forhandlerinvitasjon er godkjent Selskapet som ble invitert til å bli tilknyttet, har godtatt invitasjonen
Forhandlerinvitasjon er avslått Selskapet som ble invitert til å bli tilknyttet, har avslått invitasjonen
Egeninvitasjon opprettet En bruker har opprettet kontoen sin ved å bruke egeninvitasjon.
Ny SSO-godkjenning En administrator har bedt om ny SSO-godkjenning fra brukerne sine.
Totrinnsverifisering slått på Totrinnsverifisering er aktivert for en bruker.
Feil totrinnskode er oppgitt En kode for totrinnsverifisering ble ikke godkjent.
Feil totrinnskode er oppgitt i mobilappen En kode for totrinnsverifisering ble ikke godkjent i mobilappen.
Riktig totrinnskode er oppgitt En kode for totrinnsverifisering ble godkjent.
Riktig totrinnskode er oppgitt i mobilappen En kode for totrinnsverifisering ble godkjent i mobilappen.
Bruker invitert En kode for totrinnsverifisering ble godkjent i mobilappen.
Tilbakestilling av tilgangstoken for integrering Et tilgangstoken for integrering ble tilbakestilt.
Profildata er lastet ned En bruker har lastet ned dataene sine.
Totrinnsverifisering deaktivert Totrinnsverifisering er deaktivert for en bruker.
Rapportert innhold En bruker har rapportert et innlegg som administratoren skal gå gjennom.
Video lastet ned
Var denne informasjonen nyttig?
Administratorer kan lagre søk de foretar i sikkerhetsloggen. Slik lagrer du et søk:
 1. Gå til Administrasjonspanel, og klikk på Sikkerhet.
 2. Velg Logg.
 3. Skrive inn søkekriteriene og velg Lagre søk.
 4. Lagrede søk vises til høyre på siden.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen er bare aktuell for fellesskapsadministratorer på Workplace Advanced
Vi gir deg beskjed hvis vi mistenker at noen av brukerkontoene i fellesskapet kan være utsatt for fare. Du får et varsel der det står at en sikkerhetsrisiko er oppdaget, og dashbordet på Sikkerhet-fanen viser kontoene som er utsatt for fare. Siden det finnes en liten mulighet for at en angriper kan bruke passordinformasjon til å få tilgang til Workplace-fellesskapet ditt, anbefaler vi at du deaktiverer disse brukerne eller tvinger dem til å tilbakestille passordene sine.
Slik ser du hvilke kontoer som kan være utsatt for risiko:
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre på startsiden.
 2. Klikk på Personer.
Kontoer som er utsatt for risiko, fremheves i rødt og merkes Utsatt konto. Hvis du vil deaktivere brukerne eller tvinge dem til å tilbakestille passordene sine, klikker du ved siden av den utsatte kontoen og velger Deaktiver bruker eller Fremtving tilbakestilling av passord.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhet-fanen i administrasjonspanelet samler all informasjon om fellesskapets sikkerhet på ett sted, noe som gjør den lettere å få tilgang til og overvåke. Fanen kombinerer en sikkerhetslogg og godkjenning, og dashbordet gir deg en oversikt over fellesskapets sikkerhetsaktivitet og din score for sikkerhetsstatus.
Slik får du tilgang til fanen Sikkerhet:
 1. Klikk på administrasjonspanelet øverst til venstre på Workplace på en datamaskin.
 2. Klikk på Sikkerhet.
 3. Klikk på Logg øverst på siden. Derfra kan du se all aktivitet i forbindelse med innlogging, passord, administratorer, filer og integreringer fra de siste 90 dagene.
Godkjenning-fanen lar deg bestemme hvordan medlemmer av fellesskapet ditt kan logge inn (f.eks. med passord eller SSO).

Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetsstatusskåren tar hensyn til ulike opplysninger om fellesskapets sikkerhetsaktiviteter.
Slik ser du sikkerhetsstatus-poengsummen din:
 1. Fra en datamaskin går du til Workplace-startsiden og åpner Administrasjonspanel.
 2. Klikk på Sikkerhet.
Det totale sikkerhetsnivået er basert på sikkerhetshendelsene de siste 30 dagene og sikkerhetsfunksjonene du har konfigurert, samt eventuelle sikkerhetstrusler vi har oppdaget. Vi vil varsle deg om problemer som trenger oppmerksomhet fra deg. Finn ut mer om hva slags informasjon du finner på Sikkerhet-fanen.

Var denne informasjonen nyttig?