Trygghetssjekk.

Trygghetssjekk lar deg sjekke hvordan det går med folk i Workplace-fellesskapet ditt under en krisehendelse. Finn ut mer om trygghetssjekk i kunderessurssenteret.

Opprett en trygghetssjekk
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced. Det er bare systemadministratorer som kan aktivere Trygghetssjekk.
For å slå på Trygghetssjekk må du være trygghetsoperatør. Sikkerhetsoperatører utnevnes av systemadministratorer.
Slik aktiverer du Trygghetssjekk fra en datamaskin hvis du er systemadministrator:
 1. Gå til Administrasjonspanel øverst til venstre på Workplace.
 2. Klikk på Trygghetssjekk.
 3. Klikk på +Legg til trygghetsoperatør, og legg til deg selv som trygghetsoperatør for å opprette en Trygghetssjekk.
 4. Klikk på Ferdig.
Merk: Merk: Du kan også legge til hvem som helst andre som skal hjelpe til med Trygghetssjekk, som trygghetsoperatør.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced
Det er bare sikkerhetsoperatører som kan opprette en trygghetssjekk for deres Workplace.
Sikkerhetsoperatører utnevnes av systemadministratorer. For å legge til trygghetsoperatører:
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre på startsiden.
 2. Under Avanserte abonnementfunksjoner klikker du på Trygghetssjekk.
 3. Klikk på Legg til trygghetsoperatør og skriv inn navnet på personen du vil legge til.
 4. Klikk på Ferdig.
Systemadministratorer får ikke automatisk tilgang til Trygghetssjekk. De må utnevne seg selv som sikkerhetsoperatører.
Finn ut mer om hvordan man kan kommunisere under en krise.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced. Organisasjonen er ene og alene ansvarlig for å opprette, sende og administrere trygghetssjekker for sine ansatte. Workplace og Facebook kan ikke se eller iverksett tiltak basert på de ansattes svar i Trygghetssjekk for Workplace.
Du kan gå til Trygghetssjekk fra administrasjonspanelet ditt.
Slik kommer du i gang med trygghetssjekk:
 1. Klikk på Gå til Trygghetssjekk og velg deretter Opprett krisehendelse.
 2. Fyll ut krisetype.
 3. Fyll ut feltene Tittel,Steder og Personer som assisterer. Hvis du vil legge til mer informasjon om krisehendelsen, kan du fullføre Hendelsesinformasjon-delen. Du kan ta med opptil 200 teksttegn.
 4. Velg Forhåndsvis Trygghetssjekk for å se hvordan de forskjellige varslingstypene for trygghetssjekken kommer til å se ut.
 5. Klikk på Ferdig for å opprette krisehendelsen.
 6. Klikk på + Legg til personer, og velg hvordan du vil legge til folk.
 7. Du skal nå se en liste over personene du har lagt til. Når du har lagt til personer ved hjelp av en av disse metodene, kan du klikke på Legg til personer på nytt for å legge til flere.
 8. Velg hvilke av disse personene du vil kontakte, ved å klikke i avmerkingsruten ved siden av enkeltnavn, eller velg alle.
 9. Klikk på Send Trygghetssjekk og velg hvilken varslingskanal du vil bruke for å kontakte folk.
 10. Bekreft at du vil sende varselet ved å klikke på Send trygghetssjekk. Varsler sendes ut. Du kan sende varsler på nytt når som helst ved å klikke på Send Trygghetssjekk.
 11. Svarstatusen oppdateres direkte basert på det nyeste svaret til en person. Eventuelle oppfølgingshandlinger er opp til organisasjonen din.
Merk: Trygghetssjekk blir oversatt til språket på brukerens Workplace-konto.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced
Trygghetsoperatører kan legge til personer i en krisehendelse på følgende måter:
 • Enkeltvis, ved å legge dem til i hendelsen manuelt
 • Importere etter Workplace-gruppe, for å legge til alle gruppemedlemmene
 • Importere etter sted oppgitt i jobbinformasjonen i personprofilen
 • Importere via CSV (kun ansattes jobb-e-post er nødvendig)
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced
Når du konfigurerer en krisehendelse, er stedsfeltet kun ment som informasjon. Det bestemmer ikke hvem som vil bli lagt til i en krisehendelse. Hvis du vil legge til ansatte i en krisehendelse etter sted, bruker du alternativet Importer etter sted når du legger til folk.
Finn ut mer om hvordan man kan kommunisere under en krise.
Var denne informasjonen nyttig?
Rediger en trygghetssjekk
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced.
Du kan redigere informasjonen i en Trygghetssjekk-krisehendelse etter at du har opprettet den, ved å klikke på Rediger i topptekstdelen i krisehendelsen. Derfra kan du endre Tittel, Sted, Personer som assisterer eller Hendelsesinformasjon for krisehendelsen.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced
Du kan tilpasse meldinger i trygghetssjekken. Standardmeldingen i Trygghetssjekk er:
Dette er en trygghetssjekk fra <bedriftens navn>-teamet. Vi tror du kan være rammet av : <krisetittel>. Gi oss beskjed om du er trygg eller trenger hjelp fra <bedriftens navn>-teamet.
Du kan imidlertid velge å legge til mer informasjon når du konfigurerer varselet for trygghetssjekken. Hvis du legger til mer informasjon, kan folk velge å se den. Tilleggsinformasjonen kan bestå av opptil 200 tegn og sees i alle typer varsler.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for de som bruker Workplace Advanced.
Du kan kun fjerne folk fra en krisehendelse hvis du ikke allerede har sendt et varsel.
Slik kan du fjerne noen fra krisehendelsen: Klikk på ved siden av personens navn, og klikk deretter på Fjern person.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for de som bruker Workplace Advanced. Denne artikkelen gjelder bare administratorer.
Du kan oppdatere eller endre en persons trygghetssjekkstatus manuelt ved å velge vedkommendes rad på krisehendelsessiden og endre statusen i rullegardinmenyen. Du kan også legge til kommentarer for en enkeltperson ved å klikke på kommentarikonet.

Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for de som bruker Workplace Advanced.
Når du er lagt til som sikkerhetsoperatør, har du tilgang til alle funksjonene i trygghetssjekken, inkludert alle krisehendelser som er opprettet av andre sikkerhetsoperatører.
Du finner Trygghetssjekk under Avanserte planfunksjoner i Administrasjonspanel. Finn ut mer om Trygghetssjekk.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced.
Når du legger til en person i Folk som assisterer, i en krisehendelse, blir vedkommende oppført på krisesiden. Ansatte som fungerer som Personer som assisterer, må legges til som sikkerhetsoperatører for å kunne se og administrere krisehendelsen. Systemadministratorer må gå til Administrasjonspanel og klikke på Trygghetssjekk for å legge til sikkerhetsoperatører.
Hvis en sikkerhetsoperatør iverksetter tiltak for en krisehendelse, blir de automatisk lagt til som en person som assisterer krisehendelsen.
Finn ut mer om hvordan man kan kommunisere under en krise.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced. Denne artikkelen gjelder bare administratorer.
Klikk på Avslutt krisehendelse fra krisehendelsessiden for å avslutte en trygghetssjekk. Du kan gjenåpne en krisehendelse når som helst ved å klikke på den aktuelle krisehendelsen og deretter på Åpne krisehendelse på nytt.
Merk: Selv om en trygghetssjekk er avsluttet, kan ansatte fortsatt svare på varsler når som helst. Du kan ikke sende nye varsler med mindre krisen blir gjenåpnet.
Var denne informasjonen nyttig?
Varsler
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced
Ja. Trygghetssjekk er ment for krisesituasjoner, så disse varslene vil bli levert uavhengig av innstillingene en Workplace-bruker har valgt for e-postvarsler eller «Ikke forstyrr».
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced
Du kan kontakte folk på følgende måter:
 1. Workplace-varsler (vises øverst i nyhetsoppdateringen på datamaskiner og mobil og via varsler)
 2. Work Chat-bot (sender en chatmelding til brukere)
 3. E-post (sender e-post til brukere via e-postadressen i profilen)
Du kan velge å sende Trygghetssjekk via én eller flere varslingskanaler. Når du klikker på Send trygghetssjekk, kan du velge én varslingskanal om gangen. Hvis du vil sende varsler via flere enn én kanal, gjentar du prosessen.
En bruker behøver bare å svare på én varslingstype for å bli merket som trygg eller angi at de trenger hjelp.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced
Hvis du vil sende en ny trygghetssjekk til noen som ikke ennå har svart, filtrerer du statusen etter Ingen svar ennå og følger fremgangsmåten for å sende en trygghetssjekk. Det er ingen grense for hvor mange varsler du kan sende til en person.
Var denne informasjonen nyttig?
Finn ut mer om trygghetssjekker
Trygghetssjekk for Workplace er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced
Trygghetssjekk for Workplace er helt adskilt fra Trygghetssjekk for Facebook.
I Trygghetssjekk for Workplace kan et utvalgt team med sikkerhetsoperatører opprette, sende og administrere trygghetssjekker for organisasjonens ansatte hvis det oppstår en krise. Det er bare sikkerhetsoperatørene som kan se og administrere svar på Trygghetssjekk for Workplace.
Trygghetssjekk for Facebook aktiveres av Facebook-fellesskapet, og svar på trygghetssjekken deles med Facebook-venner.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced. Denne artikkelen gjelder bare administratorer.
En person kan svare på en trygghetssjekk med ett av to svar: Jeg er trygg eller Jeg trenger hjelp. Svarene oppdateres direkte i Status-kolonnen på siden for den aktuelle krisen. Du kan filtrere siden basert på svartypen.
Alle medlemmene av sikkerhetsteamet for den aktuelle krisen får tilsendt en automatisk e-post som informerer dem om folk som har angitt at de trenger hjelp, slik at ingen går glipp av dette hvis det skjer. Systemadministratorer kan også konfigurere en tilpasset e-post for disse automatiske e-postene, via Administrasjonspanel > Trygghetssjekk.
Hvis noen har angitt at de trenger hjelp, kan du klikke på chatteikonet ved siden av navnet deres for å kontakte dem direkte via chatten, eller du kan kontakte dem via en annen kommunikasjonsmåte hvis du ønsker det.
Var denne informasjonen nyttig?
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced.
Når du oppretter en krisehendelse, kan du velge om du vil opprette en øvelse, test eller reell krisehendelse. Vi anbefaler at du oppretter tester for å teste Trygghetssjekk-funksjonen.
Øvelser kan brukes til å kjøre simulerte kriseøvelser som demonstrerer varsler, budskap og fremmer anbefalte fremgangsmåter for trygghet i bedriften din.
Å opprette en reell krisehendelse i Trygghetssjekk varsler alle utvalgte ansatte om at en krisehendelse kan forekomme i deres område. Ikke opprett disse hendelse med mindre en reell krise pågår.
Varsler som sendes til ansatte, viser tydelig at hendelsen er en øvelse eller en test.
Finn ut mer om hvordan man kan kommunisere under en krise.
Var denne informasjonen nyttig?
Feilsøking
Trygghetssjekk er bare tilgjengelig for dem som bruker Workplace Advanced
Når du har importert personer til trygghetssjekken, ser du en resultatside men en oversikt over hvor mange ansatte som ble importert, som mislyktes og som ble duplisert.
Du kan laste ned listen over personer som ikke ble importert, fra feilskjermbildet, slik at du kan forsøke å importere dem på nytt. De vanligste problemene ved import av ansatte er ugyldige ID-er eller e-postadresser som ikke samsvarer med brukere i fellesskapet ditt. Hvis det ser ut som om ID-ene eller e-postadressene er riktige, og du ikke kan importere de ansatte etter å ha forsøkt flere ganger, må du kontakte Workplace-støtten.
Var denne informasjonen nyttig?