Nettverkskonfigurasjon

For å sørge for at alle i organisasjonen din kan bruke Workplace effektivt, kan det være du må konfigurere nettverket ditt for å tillate visse domener og IP-serier. Finn ut mer om nettverkskonfigurering i kunderessurssenteret.

Denne artikkelen gjelder bare dem som bruker Workplace Essential og Workplace Advanced.
Du kan ikke blokkere tilgang til Facebook ettersom Workplace bygger på samme teknologi som driver Facebook. Eventuelle domenerestriksjoner som forhindrer nettverkstilgang til Facebook, vil også påvirke Workplace.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen gjelder bare dem som bruker Workplace Premium.
For at Workplace skal fungere riktig må du sørge for at trafikk til følgende domener (inkludert alle underdomener) og porter ikke er blokkert, og at trafikken er aktivert for bedriftsnettverkene dine:
Merk: Domenene som brukes av Workplace, kan endres, og denne listen er derfor ikke komplett. Selektiv blokkering av Facebook-domener støttes ikke offisielt for Workplace, og disse domenene er derfor kun til referanse.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen gjelder bare dem som bruker Workplace Advanced.
Hvis du vil ha mer nøyaktig kontroll over tilgangen til Workplace i et bedriftsnettverk, kan du velge å hviteliste IP-områdene til Facebooks nettservere som betjener Workplace.
Facebooks Autonomous System (AS) nummer AS32934 kan brukes til å hente en nøyaktig og oppdatert liste over IP-adressene til Facebooks nettservere. Eksempel:
whois -h whois.radb.net — '-i origin AS32934' | grep ^route
Var denne informasjonen nyttig?