Fakturering

Kostnaden for Workplace avhenger av hvor mange fakturerbare brukere som er aktive i Workplace-fellesskapet ditt. Finn ut mer om hvordan vi definerer en aktiv bruker, betaling av den første fakturaen og betalingsbeskyttelse.

Fakturerbare bruker
En fakturerbar bruker er en bruker som har en aktiv Workplace-konto i en hel kalendermåned, fra den første dagen i måneden til den siste dagen i måneden.
Kontoer som opprettes eller avsluttes i løpet av den kalendermåneden, kan ikke faktureres.
Merk: Kontoer som opprettes etter den første dagen i måneden, faktureres ikke før de har vært aktive i en hel kalendermåned.
Var denne informasjonen nyttig?
En månedsaktiv bruker er en bruker som har gjort et av følgende i løpet av de siste 30 dagene:
 • besøkt Workplace via vårt nettsted eller en mobilenhet
 • logget inn
 • sjekket varslene sine på Workplace eller i Workplace-appen
 • brukt Work Chat-appen
Var denne informasjonen nyttig?
On Workplace Advanced and Enterprise, you pay for the number of people who have been invited to claim their Workplace account (including those who have gone on to claim their accounts).
You can provision an unlimited number of people to Workplace. A user becomes a billable person only once they've been invited to sign up for their Workplace account.
Var denne informasjonen nyttig?
Frontpersonale er folk hvis primære rolle er å jobbe direkte med kunder eller offentligheten ved å tilby tjenester, støtte eller selge produkter, eller ansatte som er direkte involvert i produksjon og distribusjon av produkter.
For å kunne kvalifiseres til en frontpersonaleplan på Workplace, må en ansatt passe inn i én eller flere av disse kategoriene:
- Ansatt jobber uten skrivebord 50 % av tiden eller mer.
- Ansatt betales per time.
- Ansatt har ingen e-postadresse.
Den ansatte må OGSÅ passe til en av disse rollebeskrivelsene:
- Kundesentrert ansatt (salg, resepsjonist, medarbeider, etc.) på alle nivåer, inkludert ledelse.
- Ansatt i bakgrunnen (lager, transportør, etc.) på alle nivåer, inkludert ledelse.
- Ansatt i offentlige tjenester (politibetjent, avfallshåndteringsansvarlig, reparasjonsperson for elektrisk ledning, vannavdelingsleder) på alle nivåer, inkludert ledelse.
- Medisinsk personell (sykepleier, leger, etc.) på alle nivåer, inkludert ledelse.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen er bare aktuell for administratorer for Workplace Advanced
Hvis du vil eksportere en liste over fakturerbare månedsaktive brukere, må du være innlogget på datamaskinen din.
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre i profilen.
 2. Klikk på Betalinger, og klikk deretter på > til høyre.
 3. Klikk på Eksporter fakturerte brukere.
Var denne informasjonen nyttig?
Nei, du blir ikke belastet. Hvis du inviterer noen fra en bedrift som ikke bruker Workplace ennå, til en flerbedriftsgruppe, blir det opprettet en 30-dagers prøveperiode på Workplace Advanced for vedkommende.
Hvis personen du inviterer til en flerbedriftsgruppe, jobber i en bedrift som allerede bruker Workplace Advanced, blir du heller ikke belastet.
Var denne informasjonen nyttig?
Betalinger og fakturaer
Denne artikkelen er bare aktuell for administratorer for Workplace Advanced.
Workplace-kunder har en gratis prøveperiode på 30 dager. Når den gratis prøveperioden er avsluttet, begynner faktureringssyklusen den første dagen i neste kalendermåned. Ved slutten av måneden genereres fakturaen basert på antallet aktive brukere i løpet av måneden. Du betaler ikke for dagene mellom slutten av prøveperioden og den første dagen i den neste måneden.
Hvis den gratis prøveperioden for eksempel avsluttes 18. oktober, betaler du ikke for 19.–31. oktober. Faktureringssyklusen starter 1. november.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen er bare aktuell for administratorer for Workplace Advanced. Du må gå til administrasjonspanelet ditt på en datamaskin for å se Workplace Advanced-fakturaene.
For å se fakturaene dine, klikker du på administrasjonspanelet øverst til venstre i Workplace-profilen din og velger Betalinger.
Vær oppmerksom på at faktureringsvalutaen er USD. Alle priser er eksklusive avgifter. Du kan gå til facebook.com/workplace/pricing for å få oppdatert informasjon om priser.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen er bare aktuell for administratorer for Workplace Advanced. Du må åpne administrasjonspanelet fra en datamaskin for å konfigurere fakturering via kredittkort.
For å legge til fakturering med kredittkort, klikker du på Administrasjonspanelet øverst til venstre i Workplace-profilen din, velger Betalinger og legger til betalingsinformasjonen din.
Betalingsmåter
Vi støtter Amex (unntatt Brasil), Visa, Discover og Mastercard.
Vær oppmerksom på at faktureringsvalutaen er USD. Alle priser er eksklusive avgifter. Du kan gå til facebook.com/workplace/pricing for å få oppdatert informasjon om priser.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen er bare aktuell for administratorer for Workplace Advanced.
Bedrifter med månedlige belastninger på over USD 5000 kan betale via faktura i stedet for kredittkort. Workplace-kontoadministratoren din kan hjelpe deg med å konfigurere kontoen for fakturering.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen er bare aktuell for administratorer for Workplace Advanced.
Fakturaberegninger er vanligvis mindre enn tallene som vises på Rapportering-delen i administrasjonspanelet. En månedsaktiv bruker for fakturering er en bruker som har en Workplace-konto den første dagen i en måneden, og som har logget seg inn på Workplace-fellesskapet, administrasjonspanelet eller Work Chat i løpet av denne måneden. (Et push-varsel på mobiltelefonen eller via e-post regnes ikke med.)
Finn ut mer om hva en fakturerbar månedsaktiv bruker er.
Var denne informasjonen nyttig?
Denne artikkelen er bare aktuell for administratorer for Workplace Advanced.
Slik legger du til et bestillingsnummer for kjøpet på fakturaene dine:
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre på Workplace.
 2. Klikk på Betalinger, og klikk deretter på Bedriftsdetaljer.
 3. Skriv inn bestillingsnummeret for kjøpet i det spesifiserte feltet.
Merk: Hvis fellesskapet allerede er konfigurert for fakturering, er det et område hvor du kan legge til bestillingsnummeret for kjøpet når du åpner fakturaen din.
Var denne informasjonen nyttig?
Workplace for Good
Facebook bruker TechSoup til å bekrefte om en organisasjon som søker om å bli med i Workplace for Good er en ikke-statlig organisasjon som har gyldig status som ideell.
Organisasjoner som vil forespørre om bli godkjent som ideell organisasjon for å få Workplace Advanced gratis, må være registrerte hos en lokal TechSoup-partner og ellers være kvalifisert til å delta i Workplace for Good for å motta gratis tilgang til Workplace Advanced. Merk at noen typer organisasjoner er ekskludert fra å delta i Workplace for Good, som beskrevet her.
Slik registrerer du deg for Workplace for Good:
 1. Besøk TechSoup for å få en valideringstoken. TechSoups valideringstokener er unike koder som er tilgjengelige for ideelle organisasjoner som har blitt bekreftet av TechSoup. En valideringstoken er en serie bokstaver og numre som typisk slutter på en del av organisasjonens navn. Her er et eksempel: 123a4567@MyOrgName.
 2. Besøk Workplace for Good under Betalinger i administrasjonspanelet for Workplace og klikk på Legg til ditt TechSoup-token.
 3. Hvis du er kvalifisert til Workplace for Good, vil du motta en melding om at statusen din ble verifisert.
Du kan også besøke Workplace for Good for mer informasjon og for å søke på programmet.
Facebook avgjør om en organisasjon kvalifiserer for Workplace for Good etter eget skjønn, og forbeholder seg retten til å innvilge eller avvise en organisasjons søknad eller deltakelse når som helst, av en hvilken som helst grunn. Facebook kan gjøre tilføyelser eller tillegg til retningslinjene for kvalifisering til Workplace for Good når som helst uten forvarsel. Hvis en organisasjon som resultat av en endring i Facebooks retningslinjer eller en endring i organisasjonens status ikke lenger kvalifiserer til Workplace for Good, vil Facebook gi organisasjonen minst tre måneders forvarsel. Etter et slikt forvarsel, vil standardprisene gjelde for organisasjonens tilgang og bruk av Workplace.
Var denne informasjonen nyttig?
Workplace for Good tilbyr kvalifiserte ikke-offentlige organisasjoner gratis tilgang til Workplace Advanced. Besøk Workplace for Good for mer informasjon.

Hvem er kvalifisert?
På forespørsel, med bekreftelse og skriftlig samtykke, kan Facebook tilby gratis tilgang til Workplace Advanced til frivillige organisasjoner som har gyldig veldedig status som bekreftet av vår partner TechSoup eller en av deres lokale partnere.
Facebook avgjør om en organisasjon kvalifiserer for Workplace for Good etter eget skjønn, og forbeholder seg retten til å innvilge eller avvise en organisasjons søknad eller deltakelse når som helst, av en hvilken som helst grunn. Facebook kan gjøre tilføyelser eller tillegg til retningslinjene for kvalifisering til Workplace for Good når som helst uten forvarsel.
Hvis en organisasjon som resultat av en endring i Facebooks retningslinjer eller en endring i organisasjonens status ikke lenger kvalifiserer til Workplace for Good, vil Facebook gi organisasjonen minst tre måneders forvarsel. Etter et slikt forvarsel, vil standardprisene gjelde for organisasjonens tilgang og bruk av Workplace.
Organisasjoner som ikke er kvalifisert
Følgende organisasjoner kvalifiserer imidlertid ikke for Workplace for Good, uansett om de er ideelle eller ikke:
 • Organisasjoner involvert med helseforsikring eller gruppehelseforsikringer.
 • Skoler, universiteter og andre akademiske institusjoner, inkludert skoledistrikter og sportsforeninger, og utdanningstjenester og -organisasjoner.
 • Statlige enheter, byråer eller organisasjoner.
 • Organisasjoner som driver lovgivende eller politisk aktivitet (inkludert påvirkning).
 • Kirker og andre religiøse organisasjoner.
 • Profesjonelle sportsligaer.
 • Kredittunioner og andre lignende organisasjoner.
Kontooppretting
Organisasjoner som kvalifiserer for Workplace for Good, kan bare opprette brukerkontoer for sine direkte ansatte, entreprenører og frivillige. Dersom en kvalifisert organisasjon oppretter brukerkontoer for andre enn de ovennevnte, forbeholder Facebook seg retten til å belaste organisasjonen med standardprisene for slike brukerkontoer.
Var denne informasjonen nyttig?