Sikkerhetssenter

Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.

Med Sikkerhetssenteret kan du sjekke hvordan det går med folk i Workplace-fellesskapet ditt under en krisehendelse. Tilordne sikkerhetsoperatører, opprette en hendelse i Sikkerhetssenteret og raskt sende melding til kollegaer som kan være berørt.

Opprette en hendelse i Sikkerhetssenteret
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
For å bruke Sikkerhetssenteret må du være sikkerhetsoperatør. Sikkerhetsoperatører utnevnes av systemadministratorer på Workplace.
Slik aktiverer du Sikkerhetssenteret for organisasjonen din:
 1. Gå til administrasjonspanelet.
 2. Klikk på Sikkerhetssenter.
 3. Klikk på Legg til sikkerhetsoperatør, og legg til deg selv som sikkerhetsoperatør. Sikkerhetsoperatører kan opprette meldinger i Sikkerhetssenteret.
 4. Klikk på Ferdig.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Det er bare sikkerhetsoperatører som kan opprette en hendelse i Sikkerhetssenteret for deres Workplace.
Sikkerhetsoperatører utnevnes av systemadministratorer. For å legge til sikkerhetsoperatører:
 1. Klikk på Administrasjonspanel øverst til venstre på startsiden.
 2. Under Avanserte abonnementfunksjoner klikker du på Sikkerhetssenter.
 3. Klikk på Legg til sikkerhetsoperatør og skriv inn navnet på personen du vil legge til.
 4. Klikk på Ferdig.
Systemadministratorer får ikke automatisk tilgang til Sikkerhetssenteret. De må først utnevne seg selv som sikkerhetsoperatører.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Du kan gå til Sikkerhetsenteret fra Utforsk-menyen. Før du kan sende en melding, må du opprette en hendelse.
Slik oppretter du en hendelse i Sikkerhetssenteret:
 1. Administrasjonspanelet går du til Sikkerhetsenter og velger Legg til hendelse.
 2. Velg typen hendelse ut fra scenariet:
  1. Systemtest: Brukes til å gå gjennom alternativer og sende testmeldinger til deg selv og andre som er involvert i å svare på hendelser. Varsler er merket «TEST».
  2. Øvelse: Forbered deg på et nødstilfelle ved å kjøre planleggingssimuleringer, deriblant administrere svarene til folk. Varsler er merket «ØVELSE».
  3. Sanntidshendelse: Når du svarer på en reell situasjon, velger du dette alternativet for å logge informasjonen og sende melding til de ansatte.
 3. Fullfør tittel, steder og legg til sikkerhetsoperatører.
Du har nå opprettet en hendelse. Du kan legge til meldinger i en hendelse så lenge den er åpen. Slik sender du en melding:
 1. Klikk på Opprett melding.
 2. Velg meldingstype. Klikk på et alternativ for å få mer informasjon. Klikk på Neste.
 3. Skriv teksten i meldingen. På høyre side av skjermen ser du en forhåndsvisning av hver meldingstype. Klikk på Neste når du er ferdig.
 4. Klikk på Legg til folk for å velge hvem som skal motta denne meldingen. Du kan legge til folk på følgende måter:
  1. Legge til enkeltpersoner (ved manuelt å legge dem til hendelsen)
  2. Legge til Workplace-grupper for å legge til alle nåværende gruppemedlemmer
  3. Legge til etter sted i Workplace-profiler
  4. Legge til en CSV-fil (kun ansattes jobb-e-post er nødvendig)
  5. Legge til fra et tidligere varsel (søke etter et tidligere varsel og bruke samme mottakerliste)
 5. Velg hvilke kanaler du vil sende meldingen gjennom. Du kan velge mellom:
  1. Workplace Chat
  2. Workplace-varsel
  3. E-post
  4. Alle kanaler
 6. Klikk på Send melding og bekreft.
 7. Du kan nå spore framdriften til denne meldingen og administrere svar. Du kan sende flere meldinger per hendelse.
Svarstatusen oppdateres direkte basert på det nyeste svaret til en person. Eventuelle oppfølgingshandlinger er opp til organisasjonen din.
Merk: Systemgenerert innhold i meldinger i Sikkerhetsenteret oversettes til språket i brukerens Workplace-konto, men tilpasset innhold som er skrevet av sikkerhetsoperatøren, oversettes ikke.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Du kan se sanntidsrapportering for alle hendelser i Sikkerhetsenteret. På startsiden i Sikkerhetsenteret kan du vise alle hendelser og se svar- og lesefrekvens.
Hvis du vil se mer informasjon:
 1. Klikk på en hendelse.
 2. Du kan se hendelsesinnsikt i kolonnen til høyre. Klikk på en melding for å se rapportering for den aktuelle meldingen.
 3. I Mottakerliste ser du alle mottakerne av meldingen og om de har lest eller svart på den.
 4. Du kan velge å gjøre følgende for en mottaker:
  1. Ringe: Klikk på telefonikonet ved siden av navnet til en mottaker for å ringe nummeret som er oppgitt i Workplace-profilen deres.
  2. Sende melding: Klikk på papirflyikonet for å sende meldingen på nytt til personen.
  3. Oppdatere status: Klikk på denne knappen for å endre svarstatusen til en mottaker manuelt. Hvis du f.eks. snakker med mottakere og får bekreftet at de er i sikkerhet, kan du merke dem som trygge.
 5. Hvis du vil sende en ny melding til noen eller alle personene i mottakerlisten, klikker du på Send melding.
 6. Hvis du vil legge til flere mottakere, klikker du på Legg til folk. Når du har lagt til mottakere, klikker du på Send melding for å fullføre prosessen.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Sikkerhetsoperatører kan velge hvem som skal motta en melding i en sikkerhetshendelse på følgende måter:
 • Legge til enkeltpersoner (ved manuelt å legge dem til hendelsen).
 • Legge til Workplace-grupper Dette legger til alle nåværende gruppemedlemmer.
 • Legge til etter sted.
 • Legge til en CSV-fil (kun ansattes jobb-e-post er nødvendig).
 • Legge til fra et tidligere varsel (søke etter et tidligere varsel og bruke samme mottakerliste).
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Når du konfigurerer en hendelse, skal feltet Sted bare brukes til informasjon for å identifisere området i nærheten av hendelsen, og vil vises i eventuelle meldinger du sender.
Du kan legge til flere spesifikke stedsopplysninger i brødteksten i meldingen. Det bestemmer ikke hvem som vil bli lagt til i hendelsesmeldingene. Hvis du vil legge til ansatte i en melding basert på sted, bruker du alternativet Legg til etter profilsted når du legger til folk.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Når du er lagt til som sikkerhetsoperatør, har du tilgang til alle funksjonene i Sikkerhetssenteret, inkludert alle hendelser som er opprettet av andresikkerhetsoperatører.
Var denne informasjonen nyttig?
Redigere en melding i Sikkerhetssenteret
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Slik redigerer du informasjonen i en hendelse i Sikkerhetssenteret etter at du har opprettet den:
 1. Gå til administrasjonspanelet, og klikk på Sikkerhetssenter.
 2. Klikk på hendelsen du vil redigere.
 3. Klikk på Rediger hendelse øverst til høyre.
Derfra kan du endre Tittel,Sted og Personer som assisterer.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Du kan kun fjerne folk fra en hendelse i Sikkerhetssenteret hvis du ikke allerede har sendt en melding. Hvis du vil fjerne noen fra en hendelse, går du til siden Legg til folk i Sikkerhetssenteret og klikker på Fjern ved siden av navnet.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
I mottakerlisten ser du alle mottakerne av meldingen og om de har lest eller svart på den.
Klikk på knappen Oppdater status for å endre svarstatusen til en mottaker manuelt. Hvis du f.eks. snakker med mottakere og får bekreftet at de er i sikkerhet, kan du manuelt merke dem som trygge.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Hvis du legger til en person i Personer som assisterer i hendelser i Sikkerhetsenteret, blir den aktuelle personen oppført som en del av sikkerhetsteamet på hendelsessiden.
Du kan bare legge til sikkerhetsoperatører under Personer som assisterer, slik at de kan se og administrere hendelsen.
Hvis en sikkerhetsoperatør iverksetter tiltak for en hendelse, blir denne automatisk lagt til som en person som assisterer i hendelsen.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Hvis du vil avslutte en hendelse i Sikkerhetssenteret, klikker du på Lukk hendelse i øverste høyre hjørne på hendelsessiden. Du kan når som helst åpne en hendelse igjen ved å klikke på Åpne hendelse igjen.
Merk: Selv om en hendelse i Sikkerhetssenteret er avsluttet, kan ansatte fortsatt svare på varsler når som helst. Du kan ikke sende nye meldinger med mindre hendelsen er åpnet på nytt.
Var denne informasjonen nyttig?
Varsler
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Ja. Sikkerhetssenteret er ment å brukes til sikkerhetsoppdateringer, så disse varseltypene vil bli levert uavhengig av innstillingene en Workplace-bruker har valgt for e-postvarsler eller Ikke forstyrr.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Når du sender en melding i Sikkerhetssenteret, kan du kontakte folk gjennom følgende kanaler:
 1. Workplace-varsler – vises øverst i nyhetsoppdateringen og via varsler.
 2. Workplace Chat – sender en chat til brukere.
 3. E-post – sender e-post til brukere via e-postadressen i profilen
Du kan velge å sende meldinger gjennom en eller alle varslingskanalene ovenfor.
En bruker trenger bare å se eller svare gjennom én kanal for at handlingen skal logges i Sikkerhetssenteret. Hvis en melding må besvares, kan en bruker endre svaret sitt når som helst.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Hvis du vil sende en ny melding til noen som ikke har svart enda, går du til den bestemte meldingen du vil sende på nytt.
 1. Hvis du vil sende en ny melding til en bestemt gruppe mottakere, velger du boksen ved siden av navnet deres.
 2. Klikk på Sende melding i delen Mottakerliste.
 3. Velg hvilke kanaler du vil sende meldingen gjennom.
 4. Velg publikummet ditt. Du kan velge alle mottakerne eller bare de som ikke har svart.
 5. Klikk på Send.
Var denne informasjonen nyttig?
Les mer om Sikkerhetssenteret
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Trygghetssjekk for Workplace er helt adskilt fra Trygghetssjekk for Facebook.
I Trygghetssjekk Sikkerhetssenter for Workplace kan et utvalgt team med sikkerhetsoperatører opprette, sende og administrere trygghetssjekker for organisasjonens ansatte hvis det oppstår en sikkerhetshendelse. Det er bare sikkerhetsoperatørene som kan se og administrere svar på Trygghetssjekk for Workplace.
Trygghetssjekk for Facebook aktiveres av Facebook-fellesskapet, og svar på trygghetssjekken deles med Facebook-venner.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
En person kan svare på en trygghetssjekk med ett av to svar:
 • Jeg er trygg.
 • Jeg trenger hjelp.
Svarene oppdateres i sanntid på siden for meldingsdetaljer. Du kan filtrere siden basert på svartypen. Alle sikkerhetsoperatører som legges til den bestemte hendelsen, blir varslet via e-post hvis en bruker trenger hjelp. Systemadministratorer kan også konfigurere en tilpasset e-postmelding for disse varslene til teamet via siden Innstillinger for Sikkerhetssenter.
Hvis noen merker seg selv med at de trenger hjelp, kan du klikke på telefon- eller chatteikonet ved siden av navnet deres for å kontakte dem direkte.
Var denne informasjonen nyttig?
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Når du oppretter en hendelse, kan du opprette en systemtest, øvelse eller sanntidshendelse.
 • Test kan brukes til å gå gjennom alternativer og sende testmeldinger. Varsler blir merket «TEST».
 • Øvelser kan brukes til å utføre planlagte simuleringer og administrere svarene fra folk. Varsler blir merket «ØVELSE».
 • Når du oppretter en sanntidshendelse i Sikkerhetssenteret, varsles alle de valgte ansatte. Ikke opprett disse hendelse med mindre en reell hendelse pågår.
Varsler som sendes til ansatte, viser tydelig at hendelsen er en øvelse eller en test. Tester og øvelser fungerer på samme måte som sanntidshendelser.
Var denne informasjonen nyttig?
Feilsøking
Sikkerhetssenter erstatter Trygghetssjekk. Hvis ditt Workplace fortsatt bruker Trygghetssjekk, kan du klikke her for å finne relevant hjelpeinnhold. Kontakt workplacesafetycheckteam@fb.com hvis du vil ha raskere tilgang til den nye Sikkerhetssenter-opplevelsen.
Når du har importert personer til Sikkerhetssenteret under opprettelse av en melding, ser du en resultatside men en oversikt over hvor mange folksom ble importert, som mislyktes og som ble duplisert.
Du kan laste ned listen over personer som ikke ble importert, fra feilskjermbildet, slik at du kan forsøke å importere dem på nytt. De vanligste problemene ved import av ansatte er ugyldige ID-er eller e-postadresser som ikke samsvarer med brukere i fellesskapet ditt.
Hvis det ser ut som om ID-ene eller e-postadressene er riktige, og du ikke kan importere de ansatte etter å ha forsøkt flere ganger, må du kontakte Workplace-støtten.
Var denne informasjonen nyttig?